Bæredygtig fiskeri Affaldshåndtering

Affalds-
håndtering

Danske fiskere tager affald med i land.
Både deres eget og andres.

Læs mere om affaldshåndtering

En rigtig fisker tager ansvar og rydder op

I havet er der ikke kun fisk, men desværre også affald og menneskeskabt forurening, som ikke burde være i havet.

Det ved fiskerne alt om, for de fanger både køleskabe, malerspande og sågar biler.

Affald, som de tager med i land, hvor de afleverer det i havnene. For en rigtig fisker tager ansvar og rydder op efter andre – og selvfølgelig også sig selv.

Spøgelsesnet
Hvad er nu det?

 

Du har måske hørt om spøgelsesnet? Tabte og efterladte redskaber, som fisker videre i havet. Heldigvis viser en undersøgelse fra DTU Aqua, at

”spøgelsesnet forårsaget af mistede fiskeredskaber vurderes overordnet ikke til at være et udbredt problem i de danske farvande”.

Og det giver faktisk god mening. For de danske erhvervsfiskere har absolut ingen interesse i at efterlade deres redskaber. Fordi…

  • Garn, tejner, trawl og alle andre fiskeredskaber alt for dyre til bare at efterlade

  • Det gavner hverken fisk eller fiskere at lade fisk og andre havdyr gå til i glemte redskaber

Vi kan altid blive bedre

De danske fiskere kan selvfølgelig altid blive bedre til at håndtere affald, og derfor arbejder de bl.a. på at finde fremtidens løsninger inden for affaldshåndtering.

Danmarks Fiskeriforening har også udarbejdet en række vejledning, som skal hjælpe fiskerne, når de håndterer affald.

Find hurtigt