Bæredygtig fiskeri Bæredygtig forvaltning

Bæredygtig forvaltning

Fiskekvoter og forvaltningsplaner er med til at sikre et bæredygtigt fiskeri

Læs mere om forvaltning

Bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer

EU’s kvotesystem er en hjørnesten i fiskeriforvaltningen, da fiskekvoterne sikrer en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og forhindrer overfiskeri af bestandene i EU.

I EU har man desuden vedtaget forvaltningsplaner for størstedelen af de  fiskebestande, som danske fiskere fisker efter, og der er og bliver fortsat udlagt beskyttede havområder.

I den forbindelse har Danmarks Fiskeriforening i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening foreslået, hvordan 10 pct af det danske havareal kan gøres til ”urørt hav”.

Find hurtigt