Bæredygtig fiskeri Social bæredygtighed

Social
Bæredygtighed

Overenskomst, arbejdsmiljø og uddannelse – der er stor fokus på social bæredygtighed i dansk fiskeri.

Læs mere om overenskomst

Sociale forhold i verdensklasse

Livet som fisker har gennem tiden være forbundet med stor risiko.

Det er der heldigvis rettet godt og grundigt op på med en gennemgribende fornyelse af fiskeflåden og et stort fokus på arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og uddannelse.

Internationalt ligger Danmark dermed helt i front, hvad angår social bæredygtighed.

Overenskomst sikrer ordentlig løn og arbejdsvilkår

Danmarks Fiskeriforening indgår sammen med Danmarks Pelagiske Producentorganisation overenskomst med Transportgruppen under fagforbundet 3F.

Overenskomsten er baseret på det traditionelle partsfiskersystem, hvor aflønningen af ansatte er en procentandel af fangsten, og den sikrer danske fiskeres rettigheder i forhold til mindsteløn, ferie og pensionsindbetalinger.

Overenskomsten værner om grundlæggende rettigheder som fri bevægelighed og et sundt og sikkert arbejdsmiljø for de ansatte i fiskeriet. Derudover sikrer overenskomsten, at der ikke finder social dumping sted i dansk fiskeri.

Overenskomst

Download

Arbejdsmiljø og sikkerhed til havs

Arbejdet med fiskeriets arbejdsmiljø og sikkerhed foregår primært i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Her er Danmarks Fiskeriforening medlem af bestyrelsen, og fiskerne er engagerede i interne udvalg om sikkerhed og arbejdsmiljø.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd arbejder for at forbedre fiskernes sikkerhed og forebygge arbejdsulykker. Målet for arbejdet er at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø både fysisk og psykisk, forebygge nedslidning og arbejdsskader og skabe grundlaget for, at fiskerne bliver bedre i stand til at løse sundheds- og sikkerhedsspørgsmål om bord.

Det arbejde har sikret, at danske fiskere i dag møder ind til et sikkert arbejdsmiljø, hvor antallet af anmeldte arbejdsulykker i fiskeriet er reduceret markant over de sidste 20 år. Fiskerne har taget ansvar for deres arbejdsmiljø og sikkerhed og udviklet en stærk sikkerhedskultur. 

Gå til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Uddannelse og det kollektive ansvar for aflønning under uddannelse

Uddannelse og efteruddannelse af fiskere er vigtigt. 

Uddannelsen af unge fiskere sker på North Sea College i Thyborøn, der er en del af EUC Nordvest. Her sidder Danmarks Fiskeriforening i bestyrelsen og er garant for lærepladser på fartøjerne. Som noget unikt betaler fiskerierhvervet kollektivt for aflønning af eleverne gennem deres uddannelse. Uddannelsen tager to år og består af både tid på skolebænken og praktik på et fartøj. Efter endt uddannelse modtager man Det Blå Bevis og kan kalde sig uddannet erhvervsfisker.

Efteruddannelse af fiskere er også muligt på North Sea College, der udbyder kurser i alt fra søsikkerhed til lovgivning for fiskeriområdet til diverse redskabslære.  Flere fiskere vælger at videreuddanne sig til fiskeskipper af enten 1. eller 3. grad på Skipperskolen, Martec i Skagen.

Gå til North Sea College Gå til Skipperuddannelsen

Find hurtigt