Danskernes Fiskere

Danmarks Fiskeriforening PO

Danmarks Fiskeriforening PO samler de danske fiskere. Det har vi gjort i over 130 år, og med mere end 650 fartøjsmedlemmer er foreningen en af de største fiskeriforeninger i EU.  

Vores fiskere og fiskerier spænder vidt. Kystfiskere, industrifiskere, bundgarnsfiskere, jomfruhummerfiskere – Danmarks Fiskeriforening repræsenterer dem alle, både store og små fartøjer over hele landet. 

For torskefisk, fladfisk og skaldyr står vores fiskere for 90 pct. af de danske fangster. Vi er med til at sikre op mod 16.000 arbejdsplads særligt omkring havnesamfund og bidrager med store eksportindtægter til at sikre den danske velstand. 

Derfor kalder vi os selv for Danskernes Fiskere.

Danmarks Fiskeriforening arbejder for: 

  • De bedst mulige arbejdsvilkår for danske fiskere og en social bæredygtighed i verdensklasse 

  • At den biologiske rådgivning sikrer at fiskerimulighederne afspejler den faktiske bestandsudvikling 

  • Et bæredygtigt fiskeri af sunde og klimavenlige fødevarer 

  • Større ansvar til fiskerierhvervet 

  • At fremme fællesskabet i de danske fiskerihavne, skabe dialog og samarbejde på tværs af grænser