Afsnit

Medlemsportal Arbejdsforhold

Få styr på sikkerhed, hviletid
og overenskomster

Her finder du nødvendig information om arbejdsforhold.
Du kan også finde genveje til hjemmesider, der omhandler relevante emner.

Erhvervsfiskere

Vil du drive erhvervsfiskeri og eje et fartøj med fiskeritilladelse, skal du være registeret som erhvervsfisker med A-status. B-status skal der til, hvis du er beskæftiget med fiskeri på et fiskefartøj.

B-status kræver blot lønseddel eller erklæring fra arbejdsgiver, mens du skal opfylde tre betingelser for at få A-status:

  • Du har dansk indfødsret eller har haft bopæl her i landet i en uafbrudt periode på mindst 2 år umiddelbart før registreringen
  • Du har været beskæftiget med erhvervsfiskeri i de foregående 12 måneder
  • Mindst 60 procent af din bruttoindkomst ved personlig virksomhed i de foregående 12 måneder stammer fra erhvervsfiskeri

Du kan læse meget mere på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Gå til Fiskeristyrelsen

Overenskomst

Danmarks Fiskeriforening indgår overenskomst med Transportgruppen under fagforbundet 3F

Fradrag

Fiskere kan få havfradrag for rejser over 12 timer. Fra 2001 har fiskerne mulighed for at vælge mellem havfradraget eller skattefri rejsegodtgørelse i de tilfælde, hvor fangstrejsen er på over 24 timer. Man kan ikke benytte begge regelsæt samme år.

Find de aktuelle informationer på SKATs hjemmeside.

Gå til SKAT

Arbejdsløshedskasser

Find informationer om arbejdsløshed:

Gå til 3F Gå til Ase Gå til Fiskernes Forbund

Hviletid

For at sikre fiskernes sundhed og sikkerhed skal alle have regelmæssige hvileperioder, ca. 77 timer på en uge.

Læs bekendtgørelsen om fiskeres hviletid på retsinfo.dk.

Gå til retsinfo.dk

Besætning

Besætningen deltager i alt forefaldende arbejde ombord vedrørende skibets drift. Der er forskellige uddannelseskrav til de enkelte besætningsmedlemmer alt efter hvilken funktion, de har på fartøjet. Alle skal dog som minimum have gennemgået et 3 ugers sikkerhedskursus på Fiskeriskolen.

Aflønning sker ved udbyttedeling mellem fartøj, skipper og partsfiskere. Inden udbyttet deles, fratrækkes forlods udgifter til losning, bropenge, is, kasseleje mv.
Er udbyttet meget lavt, er de ansatte fiskere – partsfiskerne – garanteret et mindsteudbytte pr. dag.

Hyrekontrakter

Som fartøjsejer såvel som ansat skipper eller fisker, skal du have styr på papirerne:

Læs også om