Bæredygtig fiskeri Trawlfiskeri

Trawlfiskeri
rygraden i fiskeriet

De danske fiskere arbejder for et velforvaltet trawlfiskeri, der tager hensyn til havmiljøet.

Læs mere om trawl

Trawlfiskeri sikrer klimavenlige proteiner

Bundslæbende redskaber som bundtrawl sikrer, at vi får masser af sunde og klimavenlige fødevarer.

Et helt nyt studie, der sammenligner trawlfiskeriet med anden fødeproduktion, slår tilmed fast, at miljøet kan ende som taber, hvis fødevarer fra trawlfiskeriet skal erstattes af andre fødevarer, der produceres på land.

Et velforvaltet trawlfiskeri kan sagtens gå hånd i hånd med et sundt havmiljø.

Fordi…

 

  • Trawlfiskeriet foregår på en begrænset del af havet. De seneste opgørelser viser, at arealet, der bliver trawlet bliver mindre og mindre. I 2022 blev der kun fisket med trawl på 19,9 procent af det danske hav. Hele 75% af fangsterne fra de danske farvande hentes på 10% af havbunden.

  • I de indre farvande fylder trawlfiskeriet endnu mindre. Eksempelvis blev der kun fisket med trawl i 3,6% af Bælthavet i 2022. Derfor har forskere også konkluderet, at et trawlforbud ikke vil få fiskebestandene til at vokse.

  • Trawlfiskeri foregår primært på sandbund, der naturligt flytter sig meget på grund af vind og vejr, eller på blød mudderbund.

  • Fiskerne har i årevis forfinet deres redskaber med henblik på at reducere påvirkningen af havmiljøet til så lidt som muligt. Udviklingen fortsætter nu med bl.a. såkaldte flydedøre, der ikke rører havbunden, og kamera på trawlet, der både kan minimere bundpåvirkning og uønskede bifangster.

Naturbeskyttelse, der gør plads til fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening bakker op om, at 10 procent af havet skal være strengt beskyttet natur og 20 procent beskyttet natur, hvor fiskeri med bundslæbende redskaber som trawl reguleres.

Samtidig skal der også være plads til, at der fortsat kan være fiskeri med bundslæbende redskaber på de bedste fiskepladser. For fiskerne fisker de samme steder år efter år.

Forbydes bundslæbende redskaber på de vigtige fiskepladser, vil fiskerne være nødt til at fiske på langt større arealer for at fange samme mængde fisk.

Trawlfiskeri - rygraden i dansk erhvervsfiskeri

Download PDF

Find hurtigt