Bæredygtig fiskeri CO2-reduktion og klimaaftryk

CO2-reduktion og klimaaftryk

Ansvarlige fiskere sikrer klimavenlige proteiner. Klimaaftryk og CO2-udledning er i bund.

Læs mere

Fisk er sundt, lækkert og klimavenligt

Fiskerne tager ansvar for at sikre produktion af sunde fødevarer på havet med et begrænset klimaaftryk.

Fiskerne har allerede reduceret deres CO2-uedlning med hele 62 procent siden 1990, og den positive udvikling fortsætter, så fiskeriet når det danske mål om at sikre en CO2-reduktion på 70 procent inden 2030.  I dag tegner fiskerisektoren for beskedne 0,04 procent af Danmarks samlede CO2-udledning.

Samtidig siger eksperter samstemmende, at der er store klimamæssige gevinster at hente ved at øge forbruget af fisk og skaldyr. Fisk er nemlig et af de mest klimavenlige animalske proteiner. Holdt vi alle op med at spise fisk, og i stedet skulle have samme mængde proteiner fra køer, grise eller andre dyr, ville klimaaftrykket stige.

Fisk er en 
klimavenlig spise

  • Ifølge forskere fra Aarhus Universitet har en hel torsk et klimaaftryk på 1,2 kg. CO2e per kg

  • Muslinger har et klimaaftryk på 0,1 kg. CO2e per kg

  • Til sammenligning har oksekød et klimaaftryk på 13,9 kg. CO2e per kg

Find hurtigt