Afsnit

Medlemsportal Lovgivning

Regler og vejledninger for
erhvervsfiskere

Det kan være nødvendigt at indføre regler for at holde fiskebestandene sunde.
Der er mange effektive måder at beskytte bestande, på denne side finder du svar
på alt hvad du skal bruge.

Vilkår for erhvervsfiskeri

Hos Fiskeristyrelsen finder du de nærmere krav og regler, der gælder for erhvervsfiskeriet.

Gå til erhvervsfiskeri

Vejledninger til erhvervsfiskere

Find også Fiskeristyrelsens vejledninger for industrifiskeri, konsumfiskeri, ålefiskeri og meget mere.

Gå til vejledninger

Krav og reguleringer

Læs om erhvervskrav og find ansøgningsskemaer til kystfiskerordningen, lånefiskordningen,
samt en række andre relevante ansøgningsskemaer.

Gå til krav og regulering

Læs også om