Formandens beretning

Hvert år holder Danmarks Fiskeriforening deres generalforsamling. Formand Svend-Erik Andersen aflægger i den forbindelser sin mundtlige beretning.

Her kan du læse beretningen…

Formandens beretning 2024

Download PDF