Affaldshåndtering

De danske fiskere håndterer mange forskellige typer affald under mange forskellige situationer.

Det kan dreje sig om tabte redskaber, andres affald tabt i havet til sortering af husholdningsaffald ombord.

Derfor findes der også forskellige publikationer, der vejleder i håndtering af de fleste typer affald.