Vi er klar til at beskytte havet bedre

 30% af Danmarks areal på land og til havs skal beskyttes i en ny biodiversitetslov. Sådan lyder anbefalingen fra Biodiversitetsrådet, der i dag har udgivet sin årsrapport.

Det er en anbefaling de danske fiskere gerne vil være med til at føre ud i livet.

– Der er ingen, der er mere afhængige af et godt havmiljø end os. Derfor bakker vi op om, at 30% af havet beskyttes i en biodiversitetslov. Vi er klar til en dialog om, hvordan vi kan finde 10% strengt beskyttet natur og 20% beskyttet natur, hvor fiskeri med bundslæbende redskaber reguleres, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Vigtige fiskepladser skal bevares

I Danmarks Fiskeriforening fokuserer man på, at fiskeriet fortsat skal have mulighed for at fiske med bundslæbende redkaber på de bedste fiskepladser.

I dag hentes 90% af fangsten fra de danske have på 20% af havarealet. Derfor bør der være plads til båd fiskeriet og bedre beskyttelse af havmiljøet.

– Det er vigtigt, at vi fortsat har adgang til de bedste fiskepladser. Sådan kan vi sikre et effektivt fiskeri, hvor vi påvirker klimaet og havbunden så lidt som muligt. Og det kan sagtens gå hånd i hånd med, at vi samtidig udpeger mere beskyttet hav på et solidt fagligt grundlag, lyder det fra Svend-Erik Andersen.

Indsats mod alle presfaktorer

I fiskerierhvervet slår man samtidig fast, at der er brug for en bredspektret indsats for at sikre havmiljøet.

For de seneste opgørelser fra DTU Aqua viser, at knap 70% af det danske hav ikke påvirkes af dansk fiskeri med bundslæbende redskaber, mens der eksempelvis heller ikke fiskes med bundslæbende redskaber på stenrev.

– I dag påvirker de danske fiskere kun en tredjedel af havet med bundslæbende redskaber, og i et område som Bælthavet kun en tiendedel. Derfor skal man ikke tro, at trawlforbud løser alle problemer. Der er brug for en bredspektret indsats, hvor udledningen af næringsstoffer først og fremmests skal reduceres, siger Svend-Erik Andersen.

Yderligere information

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. 21177080

Kenn Skau Fischer, direktør for Danmarks Fiskeriforening, tlf. 51199537