Storbritannien løber fra Brexitaftale og forbyder fiskeri i britisk farvand

Da EU og Storbritannien nåede til enighed om betingelserne for Brexit, var det et afgørende element, at EU’s fiskere fortsat kunne fiske i britisk farvand.

Et element, som EU’s fiskere betalte dyrt for at få Storbritannien til at indvillige i.

Storbritannien løber nu fra den aftale, og vil forbyde fiskeri efter tobis på den britiske del af Doggerbanke fra den 26. marts i år.

Storbritannien gennemfører lukningen med det argument at ville beskytte fuglelivet. Der er dog ikke videnskabelig dokumentation for, at lukningen vil have den ønskede effekt.

Beslutning vækker harme i fiskerierhvervet, som peger på, det er et stort og principielt problem, hvis Storbritannien uden konsekvenser kan løbe fra Brexitaftalen.

– Det her er en ydmygelse af EU. Med Brexitaftalen betalte danske fiskere dyrt for adgang til britisk farvand. Nu løber Storbritannien fra aftalen. Det er under al kritik. Derfor skal den her sag rejses på allerhøjeste niveau. For det kan ikke være rigtigt, at Storbritannien bare får lov at løbe fra de aftaler, de laver med EU. Slet ikke når der intet fagligt belæg er til stede, lyder det fra Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Regeringen skal kæmpe

Der landes årligt i Danmark ca. 100.000 tons tobis med til en værdi på over 300 mio. kroner fra det pågældende område. Det kommer til at kunne mærkes i fiskeriet. Derfor skal regeringen kæmpe til sidste blodsdråbe lyder det fra Danmarks Pelagiske PO.

– Lukningen får store negative økonomiske konsekvenser for dansk fiskeri. Og Brexit har i forvejen ramt os hårdt. Det kan vi simpelthen ikke være tjent med. Derfor opfordrer vi til, at regeringens topministre tager kontakt til Storbritannien og til EU. Hver en sten skal vendes, og der skal kæmpes til det sidste, siger Jens Schneider Rasmussen, formand for Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Brexitaftalen skal overholdes

Det er ikke kun fiskeriet, der rammes af lukningen. Det får også konsekvenser for fiskeolie og fiskemelsindustrien.

Landingerne af tobis fra særligt det britiske område har dannet grundlag for en dansk eksport af fiskeolie og fiskemel på i alt 2,7 milliarder kroner siden 2015.

– Det er alvorligt, hvis EU og statslederne i EU lader Storbritannien løbe fra deres aftale. Det er en meget kritisk situation. Der er tale om betydelige værdier for Danmark og det er vores klare overbevisning, at der her er tale om brud på aftalens ordlyd om, at der skal tildeles gensidig adgang til fiskeri i parternes farvande. De juridiske implikationer af den britiske beslutning bør undersøges til bunds og mulighederne for søgsmål afklares, siger Anne Mette Bæk, direktør i Marine Ingredients Denmark.

Intet fagligt belæg

DTU Aqua har gennemført en evaluering af fiskeriet efter tobis og konkluderet, at der ikke ses varige negative effekter af tobisfiskeriet i havmiljøet, ligesom DTU Aqua konkluderer, at tobisbestandens størrelse ikke påvirker andre fiskebestande, bestanden af havpattedyr og bestanden af havfugle.

Storbritannien og EU bad fornyligt i fællesskab Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) vurdere tobis-bestandens betydning som fødegrundlag for bl.a. havfugle. ICES besvarede denne opgave i november 2023 ved at slå fast, at den biologiske rådgivning for tobis er økosystembaseret og dermed tager højde for, at tobis også udgør en del af fødegrundlaget for havfugle og andre rovdyr. Derfor vækker det undren, at man ser bort fra resultaterne af denne.

Læs om lukningen her

 

Yderligere information

Kenn Skau Fischer, direktør i Danmarks Fiskeriforening, 51199537

Esben Sverdrup-Jensen, direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation, 61660978

Anne Mette Bæk, direktør i Marine Ingredients Denmark, 50477749