Nyt forbud mod ålefiskeri afvikler det danske bundgarnsfiskeri

EU’s fiskeriministre har på ministerrådsmøde i Bruxelles i dag besluttet at forbyde alt fiskeri efter ål i en periode på seks sammenhængende måneder.

Beslutningen kommer til at gøre en ende på det meste af bundgarnsfiskeriet i Danmark, og dermed forsvinder et stykke Danmarks historie, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening.

– Når man forbyder fiskeriet efter ål i et halvt år, så bliver det umuligt at få enderne til at nå sammen. Derfor er åleforbuddet dødsstødet til dansk bundgarnsfiskeri efter ål i Danmark. Det er en uforståelig beslutning. Det  er unødvendigt at gå så drastisk til værk, lyder det fra Svend-Erik Andersen.

Forbud uden effekt

I Danmarks Fiskeriforening peger man på, at erhvervsfiskeriet efter ål ifølge DTU Aqua kun tegner sig for omkring 3% af åledødeligheden. Derfor kommer det ikke til at påvirke ålebestanden, at man reelt lukker et af de mest miljøvenlige fiskerier overhovedet. Samtidig har ålebestanden været stabil de seneste år. Derfor er der ikke biologiske argumenter for at stramme reguleringen yderligere.

Endelig har der igennem flere år været lukkeperioder i ålefiskeriet, uden at det er dokumenteret, at lukkeperioderne har nogen effekt på ålebetstanden.

– Det er helt ude af proportioner, at man udvider lukkeperioden for erhvervsfiskeriet efter ål, når  udviklingen ikke er blevet forværret. Tværtimod ser fiskerne i dag rigtig mange ål derude. Og der er ingen, der aner om lukkeperioderne virker. Man trækker tæppet væk under et af de mest miljøvenlige fiskerier i Danmark. Den type fiskerier alle gerne vil have. Det er et stykke dansk kulturhistorie, vi smider væk uden nogen saglig begrundelse, siger Allan Buch, formand for Bælternes Fiskeriforening.

Kæmp videre

I Danmarks Fiskeriforening opfordrer man de danske politikere til at tage kampen for ålefiskeriet.

Politikerne skal lægge pres på for at få en revision af EU’s åleforordning, der kan sikre, at bundgarnsfiskeriet i Danmark kan fortsætte.

Derudover bør der afsættes midler til at hjælpe dem, som vil ud af erhvervet og en oplægningsordning, der giver fiskerne mulighed for at indstille fiskeriet i en periode mod betaling, da det vil kunne holde liv i bundgarnsfiskeriet i 2023.

– Det er vigtigt, at vi vender hver en sten for at se, om der kan være en vej frem for ålefiskeriet. Og så må vi tage kampen i EU, og se om ikke vi kan få en samlet revision af åleforordningen. I erhvervet vil vi gøre, hvad vi kan for at sikre et bæredygtig fiskeri efter ål, og hvis vi kan finde en model, som kan stille EU-Kommissionen tilfreds, skal det simpelthen afsøges. Derudover opfordrer vi til, at der afsættes penge til både at hjælpe nogen ud af erhvervet og en oplægningsordning sådan, at bundgarnsfiskerne kan komme igennem 2023, og så må vi håbe, man når frem til en bedre forvaltning af ålefiskeriet næste år, siger Allan Buch, formand for Bælternes Fiskeriforening.

Yderligere information

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 21 17 70 80

Allan Buch, formand for Bælternes Fiskeriforening, tlf. nr. 20 46 16 01