Ny redegørelse frikender fiskerne i Limfjorden

De danske fiskere har ikke gjort noget forkert i sagen om reglerne for motorkraft i Limfjorden, som TV2 tidligere på året dækkede. Det fremgår derimod af Fiskeristyrelsens redegørelse, at myndighederne ikke har forvaltet reglerne om motorkraft i Limfjorden korrekt. Dermed har fiskerne handlet i god tro. Den konklusion ser man på med tilfredshed i Danmarks Fiskeriforening.

– Vi har hele tiden påpeget, at fiskerne i Limfjorden har fulgt myndighedernes anvisninger og netop handlet i god tro. Det gælder også i forhold til fartøjernes motorkraft, og jeg er tilfreds med, at redegørelsen sætter streg under, at det er myndighederne, der har begået fejl, siger formand Svend-Erik Andersen.

Live-monitorering

For at undgå fremtidig mistanke opfordrer Danmarks Fiskeriforening til at indføre live-monitorering af, hvor mange hestekræfter motorerne i Limfjorden yder, så myndighederne fremover let kan dokumentere, at reglerne overholdes.

Live-monitorering af motorkraft er også et af de tiltag, som Ministeriet for Fødevarer for Landbrug og Fiskeri peger på. Det ser man på med tilfredshed i Danmarks Fiskeriforening.

– Vi har absolut intet at skjule. Derfor foreslår vi, at der hurtigst muligt etableres et system, der kan monitorere motorkraften i Limfjorden konstant. Derned er der fuld åbenhed om motorkraft, og fiskerne på Limfjorden kan dermed en gang for alle aflive mistankerne om snyd, siger Svend-Erik Andersen.

Løsningen kan let implementeres, da fartøjerne i Limfjorden i forvejen har en såkaldt black-box, der livesender data til Fiskeristyrelsen om, hvor fartøjet fisker. Det system kan udvides, så black-boxen også sender informationer om motorens brændstofflow til Fiskeristyrelsen, som dermed let kan udregne, hvor mange hestekræfter motorerne yder.

Muslingefiskeriet bidrager ikke til iltsvind

Af TV2’s dækning af sagen fremgik også, at fiskeriet efter muslinger i Limfjorden bidrager til at skabe iltsvind i Limfjorden. Den påstand har den seneste forskning skudt ned i et nyt notat (se bilag), der er udgivet i kølvandet på TV2’s dækning.

Notatet er skrevet af forskere på DTU Aqua, som konkret har forsket i miljøeffekterne af fiskerier efter muslinger i Limfjorden. DTU Aquas eksperter konkluderer, at fiskeriet i Limfjorden kun foregår på 2-3% af fjordens areal. Det fremgår også direkte af notatet, at fiskeriet efter muslinger ikke bidrager væsentligt til at skabe iltsvind i Limfjorden, da fiskeriet ikke foregår i de perioder, hvor der er iltsvind. Fiskeriet kan endda bidrage til at mindske iltsvind. Endelig fremgår det, at vind og vejr påvirker havbunden mere – den såkaldte resuspension – end fiskeriet efter muslinger gør. Den konklusion glæder Svend-Erik Andersen.

– Det er positivt, at forskere en gang for alle har aflivet TV2’s påstande om, at fiskeriet efter muslinger skaber iltsvind i Limfjorden. Det understreger, at det her er et fiskeri, der skal udvikles, så vi fortsat kan sikre fødevarer, der både er sunde og blandt de mest klimavenlige overhovedet, og vigtige arbejdspladser i de små kystsamfund omkring Limfjorden.