Ny fiskeriaftale: Sunde fiskebestande giver højere fiskekvoter

Vigtige fiskebestande i Nordsøen og Skagerrak har det rigtig godt, og stik imod situationen i de indre farvande vokser bestandene.

Derfor har biologerne i Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) anbefalet, at fiskekvoterne hæves for en række arter. På den baggrund har EU, Storbritannien og Norge indgået aftaler, der sikrer, at fiskekvoterne hæves markant. Samtidig er det også sikret, at de danske fiskere får adgang til norsk farvand fra 1. januar. Det vækker glæde i fiskerierhvervet.

– Det her er rigtig godt nyt for fiskeriet. Fiskebestandene i Nordsøen og Skagerrak udvikler sig positivt. Det har vi mærket i fiskeriet, og biologerne er helt enige. Derfor er jeg glad for, at man har besluttet at forøge kvoterne for vigtige bestande, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Fremgang for alle arter

Konkret er man nået til enighed om kvoterne på seks arter, som forvaltes af EU, Norge og Storbritannien i fællesskab. Torskekvoten hæves med 15% i forhold til årets kvote. Kullerkvoten hæves med 74%. Kvoten på hvilling hæves med 112%. Sildekvoten hæves med 28%. Kvoten på mørksej hæves med 25%. Endelig hæves kvoten på rødspætter med 3%.

I kroner og øre udgør en stigning på 15% på torskekvoten i Nordsøen og i Skagerrak en værdi på ca. 27 millioner kroner med de nuværende priser. For kuller forøges fiskerimuligheder for ca. 60 mio. kroner.

– Det her er et markant rygstød til fiskeriet, og det betyder, at vi kan levere flere klimavenlige og sunde fødevarer til et marked, hvor efterspørgslen kun går en vej. Det er rigtig positivt. Ikke mindst for vores havnesamfund, hvor fiskeriet spiller en særlig rolle, siger Svend-Erik Andersen.

På et punkt er Danmarks Fiskeriforening dog kritiske overfor kvotestigningerne. Det drejer sig om kvoten på rødspætter, hvor fiskerne ikke er lige så optimistiske som biologerne.

– Vi mener, at kvoten på rødspætter sættes for højt. Vi kan ikke genkende, at der skulle være så mange rødspætter, som biologerne i ICES mener. Derfor har vi opfordret til, at der trykkes på bremsen. Det er der ikke blevet lyttet til, siger Svend- Erik Andersen.

Adgang til norsk farvand

Endelig glæder Danmarks Fiskeriforening sig over, at de danske fiskere i modsætning til indeværende år har adgang til norsk farvand fra 1. januar. I år fik de danske fiskere først adgang i marts, og det voldte erhvervet store problemer.

– Det er rigtig godt, at vi får adgang til norsk farvand fra første fløjt. Det gør det nemmere at tilrettelægge fiskeriet, og det er en stor gevinst for fiskebestandene, at vi kan fange vores kvote på et større areal. Derfor er det en god nyhed selvom, Norge tager sig højt betalt for, at EU’s fiskere får adgang til at fiske i norsk farvand, siger Svend-Erik Andersen.

Fiskekvoterne vedtages og fordeles endeligt på et møde mellem EU’s fiskeriministre i næste uge.

Yderligere information

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. 21177080

Kenn Skau Fischer, direktør for Danmarks Fiskeriforening, tlf. 51199537