Der skal tages livtag med alle presfaktorer i Østersøen

I dag har biologerne fra det Internationale Havundersøgelsesråd fremlagt den biologiske rådgivning for fiskebestandene i Østersøen.

Det er en dyster omgang, der hverken lover godt for fiskeriet eller for fiskebestandene. Selvom der eksempelvis ikke fiskes målrettet efter torsk i hele Østersøen, forsvinder de nye torskeårgange inden, de når at vokse sig store.

Det vidner om et økosystem ude af balance, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening.

– Vi må konstatere, at det igen i år, ser sort ud for Østersøen. Selvom vi sidste år blev lovet fremgang i bestandene, og selvom fiskeriet mere eller mindre blev indstillet, så er de mange små torsk væk. Når de mange små torsk forsvinder vidner det om, at økosystemet i Østersøen er ude af balance, og det kalder på et opgør med de presfaktorer, der holder bestandene nede. Her tænker jeg på forurening fra land, på sælerne og ikke mindst på skarven, hvor forskere peger på, at det er umuligt at genoprette torskebestanden i Østersøen, hvis der ikke tages livtag med problemet, lyder det fra Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Ingen fiskeri efter torsk

Det ser fornuftigt ud med bestandene af fladfisk som eksempelvis rødspætte. Anderledes ser det ud, hvis man kigger på sild og torsk, hvor fiskerimulighederne ser ud til at blive meget dårlige.

Hverken i den østlige eller vestlige del af Østersøen, bliver der et målrettet fiskeri efter torsk. I den vestlige Østersø anbefaler biologerne en kvote på 24 tons. Sidste års rådgivning varslede ellers fremgang og en bedre kvote.

Men sådan skulle det ikke gå, og det vækker bekymring i Danmarks Fiskeriforening.

– Det er selvfølgelig træls, at vi igen står med en dårlig rådgivning for torsk. Særligt når sidste års rådgivning varslede forbedringer. Nu handler det om, at vi får sikret nogle rammer, så det faktisk bliver muligt at fiske de fladfisk, som jo faktisk har det udmærket i Østersøen. Vi skal af med nyttesløse bifangstbestemmelser og lukkeperioder, og fiskerne skal have lov at fiske med redskaber, der faktisk kan fange de fladfisk. Det er afgørende, hvis vi skal have et fiskeri i Østersøen, lyder det fra formand for Kreds Øst og Bælternes Fiskeriforening, Allan Buch.

Behov for ophugning

Selvom nogle af de fartøjer, der har fisket i Østersøen, har fået bevilget ophugning, er rådgivningen fra ICES desværre et vidnesbyrd om, at der er behov for at reducere fiskeflåden i Østersøen endnu mere.

– Det er en rigtig træls situation. Alt tyder på, at fiskeriet i Østersøen fortsætter derouten. Og jo længere tid der går, før situationen vender, des større bliver behovet for ophugning. Derfor er jeg også nødt til at opfordre politikerne til at søsætte endnu en ophugningsrunde i Østersøen. Den her situation er ikke den enkelte fiskers ansvar. Derfor skal de hjælpes ud af erhvervet med skindet på næsen, lyder det fra Allan Buch.

Der er alene tale om anbefalinger til fiskekvoterne i Østersøen. De endelige kvoter fastlægges først til oktober efter forhandlinger i Ministerrådet i EU.

Yderligere information

Kenn Skau Fischer, adm. direktør i Danmarks Fiskeriforening, 51 19 95 37

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, 21 17 70 80