Danmarks Fiskeriforening ser frem til arbejdet med Fiskerikommissionens anbefalinger

For to år siden nåede alle Folketingets partier til enighed om, at der skulle nedsættes en Fiskerikommission.

I dag er anbefalingerne klar, og dem tager man imod med stor glæde i Danmarks Fiskeriforening.

– Jeg er glad for, at anbefalingerne endelig er landet. Det er mit håb, at de kan bidrage til at fremtidssikre fiskerierhvervet, så danske fiskere fortsat kan levere sunde og klimavenlige fødevarer til den voksende verdensbefolkning, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

– Jeg vil samtidig takke Fiskerikommissionens medlemmer for det store arbejde, de har udført. Og jeg vil gerne kvittere for, at medlemmerne har rejst landet tyndt for at få syn for, hvad fiskeriet betyder i de forskellige dele af landet. Nu glæder vi os til at dykke ned i anbefalingerne i den over 300 siders tykke rapport, siger formanden.

I Danmarks Fiskeriforening hæfter man sig ved, at regeringen allerede har udstukket en kurs for udviklingen af fiskerierhvervet i regeringsgrundlaget og i havplanen fra sommeren 2023.

Derfor ser man med stor optimisme på de politiske forhandlinger.

– Det fremgår både af regeringsgrundlaget og havplanen, at dansk fiskeri skal udvikles, og at der skal være plads til fiskeriet på havet. Derfor er vi helt trygge ved den kommende proces, og vi ser frem til samarbejdet med fiskeriminister Jacob Jensen og fiskeriordførerne fra Folketingets partier, siger Svend-Erik Andersen.

Yderligere information

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. 21177080

Kenn Skau Fischer, direktør for Danmarks Fiskeriforening, tlf. 51199537