Danmarks Fiskeriforening: Kamera skal være frivilligt

I dag er Fiskeristyrelsens evaluering af kameraprojektet i Kattegat kommet. Præcis som ventet viser den, at bifangsten af torsk i Kattegat er minimal. Derfor er tvungen kameraovervågning helt ude af proportioner, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening

Lige siden det blev besluttet, at der skulle indføres kameraovervågning i Kattegat, har Danmarks Fiskeriforening gjort det klart, at bifangsten af torsk i fiskeriet efter jomfruhummer i Kattegat er helt minimal.

Derfor er det som at skyde gråspurve med kanoner, hvis man indfører tvungen kameraovervågning i dansk fiskeri.

Det billede ændrer Fiskerstyrelsens evaluering af kameraprojektet i Kattegat, som netop er kommet, ikke på.

– Det er helt væsentligt at slå fast, at kameraprojektet ikke gør nogen som helst forskel for bestanden af torsk. Bifangsterne er minimale. Det bliver igen bekræftet i denne rapport. Derfor mener vi stadig, at tvungen kameraovervågning er ude af proportioner. Og så er der brug for et opgør med de faktorer, der presser torskebestanden. Det gælder især udledningen af næringgstoffer fra land, som enhver kan se er et kæmpe probem, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Frivillig ordning  

I Danmarks Fiskeriforening anerkender man, at kameraovervågning er et effektivt kontrolinstrument, hvilket også fremgår af rapporten.

Rapporten slår samtidig fast, at det er meget indgribende over for den enkelte fisker. Derfor bør ordningen være frivillig, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening.

– Det er ikke en overraskelse, at kameraovervågning er et effektivt kontrolinstrument. Selvfølgelig er det effektivt at overvåge mennesker. Men i det her tilfælde står det ikke mål med udbyttet. Det er et urimeligt pres, man lægger på den enkelte fisker, og det er en markant forringelse af arbejdsmiljøet, når man overvåger fiskernes arbejde. Der er ikke plads til den mindste fejl. Derfor skal kameraovervågning kun være frivilligt. Alt andet er urimeligt overfor alle de fiskere, der gør deres bedste for at efterleve de komplicerede regler, siger Svend-Erik Andersen.

Klar til samarbejde og dialog

Slutteligt slår man i Danmarks Fiskeriforening fast, at man er klar til dialog og samarbejde om kameraprojektets fremtid, hvor nøgleordene skal være frivillighed, vejledning og positive incitamenter.

– Vi håber meget, at vi kan samarbejde om kameraprojektets fremtid. Vi ønsker en frivillig ordning, hvor man gennem vejledning og klare positive incitamenter kan skabe rammerne for et projekt, som fiskeriet kan se sig selv i. Et projekt, hvor de data, der indsamles, samtidig bruges til at sikre, at der er bedre sammenhæng mellem størrelsen på fiskekvoterne og fiskebestandenes størrelse, siger Svend-Erik Andersen.

Yderligere information

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. 21177080

Kenn Skau Fischer, direktør for Danmarks Fiskeriforening, tlf. 51199537