Danmarks Fiskeriforening: Det er en god dag for havmiljøet og dansk fiskeri

Det er en historisk dag for det danske havmiljø og dermed for dansk fiskeri. Sådan lyder det fra formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, ovenpå, at det er lykkes at lande en trepartsaftale, der ikke bare indeholder en CO2-afgift til landbruget, men også massive investeringer i at nedbringe udledningen af kvælstof.

– Det her er en storsejr for havmiljøet. Udledningen af kvælstof er den altoverskyggende presfaktor i de kystnære farvande, og jeg glæder mig over, at parterne og regeringen er klar til at investere massivt i vores havmiljø.

– På sigt kommer den her aftale til at give flere fisk i havet. Det er en kæmpe sejr for det danske kystfiskeri, og det er et stykke politisk arbejde uden sidestykke. Derfor skal der lyde en kæmpe tak til regeringen og de øvrige parter, siger Svend-Erik Andersen.

Ligestil fødevareproduktion

I Danmarks Fiskeriforening skeler man også til den del af aftalen, der handler om CO2-afgifter. Dels hæfter fiskeriforeningen sig ved, at landbruget både får en senere indfasning og mulighed for rabat. På den baggrund opfordrer fiskeriet til, at man skaber lige vilkår for fødevareproduktionen i Danmark.

– Det er rigtig godt, at man i samarbejde med landbruget er nået frem til en model for en CO2-afgift, som erhvervet kan se sig selv i. Virkeligheden er dog den, at den stiller fiskerne dårligere end landmændene, og det er urimeligt, når vi præcis som landbruget har svært ved at omstille os og lever af at producere fødevarer, siger Svend-Erik Andersen.

Fiskeriets trepart

I Danmarks Fiskeriforening opfordrer man til, at man fra politisk hånd søsætter en trepart for fiskeriet, hvor fiskerisektoren, 3f, Danmarks Naturfredningsforening, Tænketanken Hav og Regeringen skal nå til enighed om, hvordan det danske fiskeri kan bidrage til den grønne omstilling ved at udpege trawlfri områder, udpege fiskeriernes kerneområder, hvor retten til fiskeri sikres og endelig hvordan trawlredskaberne kan udvikles, så de sætter et mindre aftryk på havbunden. Eksempelvis ved brug af de såkaldte flydedøre.

En af styrkerne i Danmark er, at vi kan sættes os sammen og finde gode, balancerede og varige løsninger. Det er den grønne trepart et godt eksempel på. Derfor håber vi meget, man fra politisk hånd vil kopiere modellen på fiskeriområdet for den del, der handler om at udpege beskyttede områder, vitale fiskepladser og udvikle trawlfiskeriet, så redskaberne sætter et mindre aftryk på miljøet.

I Danmarks Fiskeriforening vil vi meget gerne bidrage til at sikre et sundt havmiljø. Og vi tror på, at en trepart for fiskeriet, er den bedste vej frem, siger Svend-Erik Andersen.