Muslingefiskerne i Limfjorden skal have en afklaring

Efter TV2 har sat spørgsmålstegn ved, Fiskeristyrelsens tolkning af reglerne om motorkraft i Limfjorden, kræver Danmarks Fiskeriforening, at der en gang for alle kommer styr på reglerne for fiskeri efter muslinger i Limfjorden, så muslingefiskerne kan få fast grund under fødderne.

TV2 påstår, at Fiskeristyrelsen har tolket reglerne om motorkraft i fiskerilovgivningen forkert. TV2 beskylder på den baggrund fiskere i Limfjorden for at have drevet deres fiskeri i strid med reglerne om motorkraft. De beskyldninger vækker harme i Danmarks Fiskeriforening, hvor man hæfter sig ved, at myndighederne endevendte området i 2021 efter Weekendavisen bragte en lignende historie.

– Det er under al kritik, at TV2 agerer talerør for et angreb på muslingefiskerne i Limfjorden. Det bliver vi naturligvis nødt til at følge op på. Fiskeristyrelsen har for nyligt endevendt området og kontrolleret alle fartøjer. Der er blevet rettet op de steder, hvor der blev fundet problemer, og Fiskeristyrelsen vurderede, at der ikke var behov for at gentage kampagnen. Vi skal selvfølgelig overholde reglerne, men jeg er forundret og skuffet over, at TV2 har valgt at udlægge historien om muslingefiskeriet så ensidigt, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Hovedanklagen fra TV2 handler om, at nogle af fiskefartøjernes motorer har fået fastsat deres maksimale ydeevne af den forhandler, hvor fiskerne har købt motoren i stedet for, at den oprindelige fabrikant af motoren, i fx Sverige eller Asien, har fastsat effekten. Anklagen er efter Danmarks Fiskeriforenings mening helt skæv.

– Set med mine øjne er det komplet ligegyldigt, om det er fabrikanten eller den autoriserede forhandler, der har kalibreret motorerne. Skibsmotorer kan leveres i mange forskellige versioner og det afgørende er, at Fiskeristyrelsens løbende kontrol viser, at der generelt ikke er problemer med motorerne. Derfor har jeg uendelig svært ved at forstå TV2’s fremstilling, siger Svend-Erik Andersen.

Miljøeffekter

Fiskeriet efter muslinger i Limfjorden har– som al anden fødevareproduktion – har et aftryk på havmiljøet. Landets førende eksperter fremhæver dog, at der ikke kan identificeres langtidseffekter af muslingefiskeriet og, at effekterne af muslingefiskeriet – i det begrænsede omfang det i dag foregår – ikke gør en væsentlig forskel for havmiljøet .

Helt konkret viser opgørelser fra DTU Aqua, at der årligt bliver fisket muslinger på 38km2 af Limfjorden, der har et samlet areal på 1500 km2. Det svarer til, at det kun er 2,5% af Limfjordens samlede areal, der årligt påvirkes af fiskeri efter muslinger.

– Det er frustrerende, at TV2 ikke lytter mere til de eksperter, der har forsket specifikt i muslingefiskeriet i Limfjorden. For de siger helt utvetydigt, at effekterne er begrænsede. I DTU Aquas seneste samlede vurdering af bæredygtigheden i det danske erhvervsfiskeri kan man læse, at eksperterne ikke kan identificere langtidseffekter af fiskeriet. Blandt andet fordi udledningen af næringsstoffer fra land, er det altoverskyggende problem i Limfjorden, siger Svend-Erik Andersen.

Afklaring for fiskerne

I Danmarks Fiskeriforening har man noteret sig, at ministeren har bestilt en grundig gennemgang af motorkraftområdet fra Fiskeristyrelsen. I Danmarks Fiskeriforening opfordrer man til, at den gennemgang – en gang for alle – bruges til at skabe vished om fiskeriet i Limfjorden.

– Det er ikke rimeligt, at fiskerne på Limfjorden med jævne mellemrum skal udskammes i landets medier. fordi enkeltpersoner retter angreb på fiskeriet. Det er uholdbart. Derfor skal vi have sat et punktum i den her sag. Her lægger vi vægt på, at muslingefiskerne fortsat får mulighed for at udvikle fiskeriet, så fiskeriet bliver endnu mere bæredygtigt og fortsat kan bidrage med sunde og klimavenlige fødevarer samt vigtige arbejdspladser ved Limfjorden. Vi leverer gerne vores bidrag, så vi i samarbejde med myndighederne kan få afklaret TV2’s beskydninger, siger Svend-Erik Andersen.