Om os Vi mener Høringssvar

Høringssvar

Læs seneste høringssvar fra Danmarks Fiskeriforening

 

11. oktober

Danmarks Fiskeriforenings bemærkninger til høring om udkast til revideret bekendtgørelse om registrering som erhvervsfisker med A-status 

 

8. oktober

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand (kapacitetsbekendtgørelsen) 

 

27. september

Høringssvar fra Danmarks Fiskeriforening PO på Høringen om Förslag till bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt i Höganäs kommuner

 

18. september 

§5-høring: Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2020 af fiskerimuligheder

Bilag 1 

Bilag 2

 

20. august

Ansøgning om forsøgsudsætning af triploide stillehavsøsters i den vestlige del af Limfjorden

 

16. august

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskefartøjer 

 

10. juli 2019

Høring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i et område i Faxe Bugt

 

3. juli 2019

Høring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i et område på Kriegers Flak beliggende i Østersøen

 

2. juli 2019

§5-høring: EU-Formandskabets arbejdsprogram for første halvår 2019

 

29. maj 2019

§5-høring: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2019/124 for så vidt angår visse fiskerimuligheder, herunder brisling

 

28. maj 2019

§5-høring: Partnerskabsaftale mellem EU og Mauretanien

 

30. april 2019

Danmarks Fiskeriforenings bemærkninger til ”Rapport fra arbeidsgruppe for forenkling av regelverket for utøvelsen af fisket”

 

24. april 2019

§5-høring: Discardplan for det demersale fiskeri i Nordsøen 2019-2021

 

25. marts 2019

§5-høring: Storbritanniens forslag til fiskeriregulering i 5 naturbeskyttede områder i Nordsøen

 

18. marts 2019

§5-høring: Forslag om fiskeriregulering i naturbeskyttede områder på Doggerbanke

 

17. marts 2019

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om trawl- og vodfiskeri

 

25. februar 2019

§5-høring: Fiskerimuligheder efter tobis

 

25. februar 2019

MST 865-00484
Høring af ansøgning om tilladelse til indvinding i område 562 HA Jyske Rev

MST 865-00482
Høring af ansøgning om tilladelse til indvinding i område 562 HA Jyske Rev

 

21. februar 2019

Høring om udkast til første del af Danmarks Havstrategi II

 

18. februar 2019

§5-høring: Ændring af visse tekniske regler for fiskeriet i Skagerrak

 

31. januar 2019

§5-høring: Forslag til Brexit foranstaltninger i tilfælde af no-deal

 

15. januar 2019 

§5-høring:EU-Formandskabets arbejdsprogram for første halvår 2019