Om os Vi mener Høringssvar

Høringssvar

Læs seneste høringssvar fra Danmarks Fiskeriforening

 

13. januar 2021

§5-høring: Indgåelse af fiskeriaftale mellem EU og Grønland

 

13. januar 2021

Skriftlig høring af §5-udvalget af 11. januar 2021 – Fiskerimuligheder 2021

 

11. januar 2021

§5-høring: EU-Formandskabets arbejdsprogram for første halvår 2021

 

30. november 2020

Skriftlig høring af §5-udvalget af 16. november 2020 - Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2021 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande

 

27. november 2020

Høring om udkast til bekendtgørelse om undersøgelser, projekter mv. med videnskabeligt, miljømæssigt eller fiskeplejemæssigt øjemed

 

19. november 2020

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet og udkast til ændring af FTA-bekendtgørelsen

 

6. oktober 2020

Høring om uddeling af mængder fra Fiskefonden

 

21. september 2020

§5-høring: Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2020 af fiskerimuligheder i Østersøen

 

19. august 2020

Høring om lovforslag om ændring af fiskeriloven

 

7. august 2020

Høring om bekendtgørelse om regulering af fiskeriet

Høring over udkast til bekendtgørelse om mærkningsordning for fisk fanget kystnært med skånsomme redskaber

 

4. august 2020

Høring af udkast til bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak

 

30. juni 2020

Høringssvar til Vesterhav Syd

Høringssvar til Vesterhav Nord

 

22. juni 2020

Høring af udkast til bekendtgørelse om elektronisk monitorering af visse fartøjer i Kattegat

Danmarks Fiskeriforening PO samt Gruppen Hjælp Lillebælts bemærkninger til miljørapporten og bemærkninger eller ændringsforslag til planforslagene

 

18. juni 2020

§5-høring af 16. juni om status for den fælles fiskeripolitik og høring om fiskerimulighederne for 2021

 

3. juni 2020

§5-høring af 20. maj om Kommissionens forslag til biodiversitetsstrategi

§5-høring af 20. maj om Kommissionens ”Farm to fork” strategi

§5-udvalget af 29. maj 2019: Meddelelse fra Kommissionen om status for Den Fælles Fiskeripolitik og høring om fiskerimulighederne for 2020

 

2. juni 2020

§5-høring af 27. maj 2020: 2. ændring af TAC/Kvote-forordningen

§5-høring af 28. maj om forslag til revision af kontrolforordningen

 

26. maj 2020

Bemærkninger til Kommissionens seneste forslag om særlige for-anstaltninger for Nordsøen og Skagerrak/Kattegat, jf. forslag til 2. ændring af TAC/kvote-forordningen 2020

 

20. april 2020

§5-høring vedr. discardplan for fiskeriet i Nordsøen

NSAC Letter

 

17. april 2020

§5-høring vedr. tekniske regler fiskeriet i Nordsøen

 

6. april 2020

§5-høring edr. Kommissionens forslag til ændringerne af forordningerne om den Europæiske Hav- og Fiskerifornd (EHFF) m.fl.

 

20. marts 2020

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, m. (j.nr. - 2020-912)

 

20. marts 2020

Høringssvar til ministeriet vedr. Kommissionens forslag til ændring af EU’s fonde ifm. Corona krisen

 

13. marts 2020

Høringsvar til udkast til revideret bekendtgørelse om  registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres

 

6. marts 2020

Høringssvar til sælforvaltningsplan

 

17. december 2019

Høringssvar af Offentlig høring af tillæg til VVM-redegørelse for Kriegers Flak Havvindmøllepark

 

8. december 2019

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af fiskeriet 

 

6. november 2019

Danmarks Fiskeriforenings høringssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelser med henblik på gennemførelse af rådsdirektiv

 

4. november 2019

Høring af berørte myndigheder og organisationer ifm behandling af ansøgning om placeringstilladelse til etablering og drift af havbrug

 

11. oktober 2019

Danmarks Fiskeriforenings bemærkninger til høring om udkast til revideret bekendtgørelse om registrering som erhvervsfisker med A-status 

 

8. oktober 2019

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand (kapacitetsbekendtgørelsen) 

 

27. september 2019

Høringssvar fra Danmarks Fiskeriforening PO på Høringen om Förslag till bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt i Höganäs kommuner

 

18. september 2019

§5-høring: Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2020 af fiskerimuligheder

Bilag 1 

Bilag 2

 

20. august 2019

Ansøgning om forsøgsudsætning af triploide stillehavsøsters i den vestlige del af Limfjorden

 

16. august 2019

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskefartøjer 

 

10. juli 2019

Høring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i et område i Faxe Bugt

 

3. juli 2019

Høring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i et område på Kriegers Flak beliggende i Østersøen

 

2. juli 2019

§5-høring: EU-Formandskabets arbejdsprogram for første halvår 2019

 

29. maj 2019

§5-høring: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2019/124 for så vidt angår visse fiskerimuligheder, herunder brisling

 

28. maj 2019

§5-høring: Partnerskabsaftale mellem EU og Mauretanien

 

30. april 2019

Danmarks Fiskeriforenings bemærkninger til ”Rapport fra arbeidsgruppe for forenkling av regelverket for utøvelsen af fisket”

 

24. april 2019

§5-høring: Discardplan for det demersale fiskeri i Nordsøen 2019-2021

 

25. marts 2019

§5-høring: Storbritanniens forslag til fiskeriregulering i 5 naturbeskyttede områder i Nordsøen

 

18. marts 2019

§5-høring: Forslag om fiskeriregulering i naturbeskyttede områder på Doggerbanke

 

17. marts 2019

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om trawl- og vodfiskeri

 

25. februar 2019

§5-høring: Fiskerimuligheder efter tobis

 

25. februar 2019

MST 865-00484
Høring af ansøgning om tilladelse til indvinding i område 562 HA Jyske Rev

MST 865-00482
Høring af ansøgning om tilladelse til indvinding i område 562 HA Jyske Rev

 

21. februar 2019

Høring om udkast til første del af Danmarks Havstrategi II

 

18. februar 2019

§5-høring: Ændring af visse tekniske regler for fiskeriet i Skagerrak

 

31. januar 2019

§5-høring: Forslag til Brexit foranstaltninger i tilfælde af no-deal

 

15. januar 2019 

§5-høring:EU-Formandskabets arbejdsprogram for første halvår 2019