Om os Vi er Bestyrelse Kim Kær Hansen

Mød næstformanden

Kim Kær Hansen er bestyrelsesmedlem i Danmarks Fiskeriforening. 
Han er også formand for Klintholmhavn Fiskeriforening.

Kim Kær Hansen

Bestyrelsesmedlem
Mobil 40 89 13 81
kk@dkfisk.dk

Læs mere

Udvalgsposter (interne)

Østersø-Udvalg

 

Udvalgsposter (eksterne)

Danske Fiskeres Kulturelle Fond

§19-udvalget - Nævnet til behandling af sager vedr. fritidsfiskeres overgang til bierhvervsfiskeri

JRCC

Baltic Fishermen's Association - Formand

Østersø AC

Dermersal Arbejdsgruppe - Østersø AC