Om os Vi er Bestyrelse Kim Kær Hansen

Mød næstformanden

Kim Kær Hansen er næstformand i Danmarks Fiskeriforening. 
Han er også formand for Klintholmhavn Fiskeriforening.

Kim Kær Hansen

Næstformand
Mobil 40 89 13 81
kk@dkfisk.dk

Læs mere

Udvalgsposter (interne)

Forretningsudvalg

Østersø-Udvalg - Formand

Nordsø-Udvalg

Skagerrak/Kattegat-Udvalg

 

Udvalgsposter (eksterne)

§5-udvalget - EU-Fiskeriudvalget

§7-udvalget – Udvalget for rekreativt fiskeri, ferskvandsfiskeri og fiskepleje

Fiskeafgiftsfonden

Danske Fiskeres Kulturelle Fond

§19-udvalget - Nævnet til behandling af sager vedr. fritidsfiskeres overgang til bierhvervsfiskeri

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Fiskeriets Servicefag

Baltic Fishermen's Association - Formand

Østersø AC

Dermersal Arbejdsgruppe - Østersø AC