Om os Vi er Bestyrelse Claus Hjørne Pedersen

Mød bestyrelsesmedlem

Claus Hjørne Pedersen er bestyrelsesmedlem i Danmarks Fiskeriforening. 
Han er formand for Strandby Fiskeriforening. 

Claus Hjørne Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Mobil 40 46 56 53

chp@dkfisk.dk

Læs mere

Udvalgsposter (interne)

Forretningsudvalg

Skagerrak/Kattegat-Udvalg, formand

Norges Forhandlinger

Dansk Kystfiskerforening

Udvalget for Industri- og Pelagisk Fiskeri

Fællesudvalg, suppleant

Jomfruhummerudvalget

 

Udvalgsposter (eksterne)

§5-udvalget - EU-Fiskeriudvalget

§19-udvalget - Nævnet til behandling af sager vedr. fritidsfiskeres overgang til bierhvervsfiskeri

Uddannelsesrådet for de maritime uddannelser

Efteruddannelsesudvalget

Lærlingeudvalget

JRCC

Nordsø AC - Undergruppe Skagerrak/Kattegat