Om os Vi bidrager

Vi bidrager

16.000 årsværk og 12,5 mia. kr

Fiskernes fangster er rygraden i en stor sektor med et markant fodaftryk på dansk økonomi.

Når fiskeren har fanget fisken, landes den i havnen, forarbejdes og eksporteres til nær og fjern. Hvis man tager alle disse aktiviteter i betragtning understøtter fiskerisektoren 16.000 arbejdspladser og et BNP-bidrag på 12,5 milliarder kroner.

Danmarks Fiskeriforenings medlemmer stod i 2017 for mere end 60 procent af brutto-omsætningen i dansk fiskeri. Fiskerne havde en samlet omsætning på 2.161 mio. kr..

Læs mere i rapporten Dansk Fiskeri og Fiskeindustris Økonomiske Fodaftryk.

Den lokale sammenhængskraft

Fiskerne er især at finde i yderområderne i Danmark; særligt i Nord- og Vestjylland op på de mindre øer. 

Her kan fiskeriets betydning ikke undervurderes, da der kun er få andre jobmuligheder og en nedgang i folketallet.

Det lokale erhvervsliv er afhængige af fiskeriet – enten direkte eller indirekte gennem de ringe i vandet, som opstår gennem underleverandører og lokalt forbrug.

Høj produktivitet

Høj produktivitet er afgørende for konkurrenceevnen på det internationale marked – og den danske fiskerisektor er heldigvis ganske produktiv.

Det skyldes det gode samarbejde og synergi i hele fiskeindustrien, hvor havne, fiskere, industri mm. arbejder tæt sammen og er yderst professionelle.

Bæredygtighed i højsædet

Danmark er i førertrøjen, når det gælder bæredygtigt fiskeri. I 2017 var mere end 90 procent af danske fiskeres landinger MSC-certificerede.

MSC er en international standard for bæredygtighed.

En stærk fiskeriuddannelse

Hvis det danske fiskeri skal bestå, skal nye generationer klædes på.

Det sker ved hjælp af lærlingeuddannelsen på Fiskeriskolen og ansættelse af lærlingene under Danmarks Fiskeriforening.

Alle danske fiskere medvirker kollektivt til at betale for lønnen til lærlingene under skoleophold mm. via promilleafgiften til Fiskeafgiftsfonden.