Om fiskeri Bæredygtigt dansk fiskeri

Bæredygtighed

Et bæredygtigt fiskeri 

Socialt og miljømæssigt

 

Danmark er en stolt fiskerination, og danske fiskere afleverer årligt over 500.000 tons fisk i fiskerihavnene til konsum og forarbejdning.

Det er fisk af høj kvalitet fra velforvaltede fiskerier. Dansk fiskeri er meget alsidigt, men fælles er, at fiskerierne er baseret på en bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene, et sundt og rent havmiljø, gode rammevilkår og sociale forhold, samt høj sikkerhed til havs.

Dét har Danmarks Fiskeriforening og de danske fiskere arbejdet for i mange år; både miljømæssigt og socialt.

Download folder her - eller klik dig videre nedenfor: 

FN's verdensmål - en rettesnor

FN’s verdensmål fungerer som en rettesnor for fiskerne og Danmarks Fiskeriforenings arbejde, bl.a.

FN’s verdensmål nr. 14, der handler om, hvordan vi sikrer et sundt havmiljø

FN’s verdensmål nr. 8, der handler om, hvordan vi skaber vækst, udvikling og ordentlige arbejdsvilkår

FN's verdensmål nr. 13, der handler om klimaindsatsen, hvor vi i dansk fiskeri har reduceret vores CO2-udledning med 60 pct. siden 1990

FN’s verdensmål nummer 2, der handler om at bekæmpe fødevaremangel, hvor fiskeriet spiller en yderst vigtig rolle