Thomas Rahbek Sloth

Thomas Rahbek Sloth

Bestyrelsesmedlem

T: 40 36 01 19

trs@dkfisk.dk

Udvalgsposter (interne)

Forretningsudvalg

Producent Organisations Udvalget – Suppleant

Hesterejeudvalg – Formand

Udvalget for Industri- og Pelagisk Fiskeri -Formand

Nordsø-Udvalget

Udvalget for Kystnært Fiskeri

Fællesudvalg

 

Udvalgsposter (eksterne)

Medlem af Kontaktudvalget mellem DTU Aqua, DFPO, DPPO og MID om industrifiskeriet

§5-udvalget – EU-Fiskeriudvalget

§7-udvlaget for rekreativt fiskeri, ferskvandsfiskeri ogfiskepleje

Efteruddannelsesudvalget (Brancheudvalget)  (Paritetisk udvalg/3F)

Pelagisk AC