Svend-Erik Andersen

Svend-Erik Andersen

Formand for Danmarks Fiskeriforening

T: 21 17 70 80

sea@dkfisk.dk

Udvalgsposter (interne)

Forretningsudvalg – Formand

Norges Forhandlinger – Formand

Fælles-Udvalg

 

Udvalgsposter (eksterne)

§5-udvalget – EU-Fiskeriudvalget

§6-udvalget – Erhvervsfiskeriudvalget

Kontaktudvalget mellem DTU Aqua, DFPO og DPPO

Fiskeafgiftsfonden

Nordsø AC – Excom-medlem