Kim Kær Hansen

Kim Kær Hansen

Bestyrelsesmedlem

T: 40 89 13 81

kk@dkfisk.dk

Udvalgsposter (interne)

Østersø-Udvalg

 

Udvalgsposter (eksterne)

Danske Fiskeres Kulturelle Fond

§19-udvalget – Nævnet til behandling af sager vedr. fritidsfiskeres overgang til bierhvervsfiskeri

JRCC

Baltic Fishermen’s Association – Formand

Østersø AC

Dermersal Arbejdsgruppe – Østersø AC