Jan Hansen

Jan Hansen

Bestyrelsesmedlem

T: 40 60 31 30

jnh@dkfisk.dk

Udvalgsposter (interne)

Producent Organisations Udvalg – Formand

Forretningsudvalg

Nordsø-udvalg

Skagerrak/Kattegat-Udvalg

Østersø-Udvalg

Norge Relationer

Udvalget for Industri- og Pelagisk Fiskeri

 

Udvalgsposter (eksterne)

§5-udvalget – EU-Fiskeriudvalget

§6-udvalget – Erhvervsfiskeriudvalget – Suppleant

Muslingeudvalget

Fiskeskibsudvalget/Skibstilsynsrådet

Søfartsstyrelsens Ankenævn

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Bestyrelsen for Foreningen Muslingeerhvervet

Nordsø AC – Undergruppe Skagerrak/Kattegat