Claus Hjørne Pedersen

Claus Hjørne Pedersen

Bestyrelsesmedlem

T: 40 46 56 53

chp@dkfisk.dk

Udvalgsposter (interne)

Forretningsudvalg

Skagerrak/Kattegat-Udvalg, formand

Norges Forhandlinger

Dansk Kystfiskerforening

Udvalget for Industri- og Pelagisk Fiskeri

Fællesudvalg, suppleant

Jomfruhummerudvalget

 

Udvalgsposter (eksterne)

§5-udvalget – EU-Fiskeriudvalget

§19-udvalget – Nævnet til behandling af sager vedr. fritidsfiskeres overgang til bierhvervsfiskeri

Uddannelsesrådet for de maritime uddannelser

Efteruddannelsesudvalget

Lærlingeudvalget

JRCC

Nordsø AC – Undergruppe Skagerrak/Kattegat