Allan Buch

Allan Buch

Næstformand

T: 20 46 16 01

ab@dkfisk.dk

Udvalgsposter (interne)

Forretningsudvalg

Udvalg for Kystnært Fiskeri – formand

Skagerrak/Kattegat Udvalg

Nordsø-Udvalg

Østersø-Udvalg – formand

Producent Organisations Udvalg

 

Udvalgsposter (eksterne)

§5-udvalget – EU-Fiskeriudvalget

§6-udvalget – Erhvervsfiskeriudvalget

§7-udvalget – Udvalget for rekreativt fiskeri, ferskvandsfiskeri og fiskepleje

Fiskeafgiftsfonden

Muslingeudvalget – suppleant

Uddannelsesrådet for de maritime uddannelser – suppleant (Søfartsstyrelsen)

Baltic Fishermen’s Association