Muslingefiskere klar til øget kontrol: ”Vi har intet at skjule”

Danmarks Fiskeriforening foreslår live-monitorering af motoreffekten på muslingebåde. Det kan skabe klarhed om muslingefiskeriet i Limfjorden efter alvorlige mediepåstande. Danmarks Fiskeriforening bakker også op om undersøgelse af Fiskeristyrelsen. ”I fiskerierhvervet går vi ind for åbenhed,” siger Svend Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Der må ikke herske tvivl om, at muslingefiskerne i Limfjorden lever op til gældende regler. Derfor foreslår Danmarks Fiskeriforening nu et vidtgående initiativ, der kan stoppe den mistænkeliggørelse, som på det seneste er blevet spredt om motorstørrelserne i flåden af muslingefartøjer i Limfjorden:

-Muslingefiskerne har intet at skjule. Hvis der er et ønske om øget kontrol af motoreffekt, så er vi med på det. For at komme enhver tvivl til livs om motoreffekten i fartøjerne, er vi klar til at lade motoreffekten live-monitorere, siger Svend Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

På det seneste er der rejst en debat, hvor der spekuleres i, at Limfjordsfiskerne anvender motorer med en større effekt end 130 kW. Spekulationen afvises af Danmarks Fiskeriforening:

-Det er alvorlige beskyldninger, som heldigvis er lette at tilbagevise. De enkelttilfælde, der har været, er bragt i orden. Os bekendt er der ikke aktuelle eksempler på fartøjer med en effekt på over det niveau, som er fastsat i lovgivningen, siger Svend Erik Andersen.

Fiskeristyrelsen gennemførte i 2021 en kontrol af motorkraften hos muslingefiskerne i Limfjorden. Her fandt man tre tilfælde – ud af de i alt 26 muslingefiskefartøjer på Limfjorden – hvor motorkraften blev målt til at være højere end de tilladte 130 kW. Dette blev bragt i orden i samarbejde med myndighederne.

 

Danmarks Fiskeriforening bakker op om gennemgang af forvaltningen

Debatten har desuden rejst spørgsmål om Fiskeristyrelsens forvaltning, og styrelsen har derfor iværksat en gennemgang af området. Det bakker Danmarks Fiskeriforening op om:

-Hvis forvaltningens praksis har været mangelfuld, må der rettes op. Jeg kan blot sige, at muslingefiskerne har fulgt Fiskeristyrelsens anvisninger og praksis, og det kan dokumenteres, siger Svend-Erik Andersen.

På det seneste er der opstået tvivl om en teknikalitet om, hvorvidt en motors ydelse må fastsættes af fabrikanten, leverandøren eller en autoriseret montør. Uanset hvad, så har fiskerne ikke brug for at anvende mere end 130 kW i deres fiskeri. Derfor vil Danmarks Fiskeriforening anse eventuelle krav om nye motorer til en del af fiskeflåden som absurd, hvis en overvågningsløsning kan gøre op med den tvivl, der er spredt.

– Jeg vil gerne vil advare mod, at muslingefiskerne fanges i en teknisk diskussion, om hvorvidt det er fabrikanten, leverandøren eller en autoriseret montør, der må fastsætte effekten på en motor. Uanset hvad har det ingen praktisk betydning ude på Limfjorden, hvor muslingefiskerne sejler med maksimalt 130 kW. Vi foreslår live-monitorering for at komme enhver tvivl til livs, siger Svend Erik Andersen.