Skriftlig høring af §5-udvalget af 21. november om reviderede forslag til fiskerimuligheder 2024 for bla. jomfruhummer, tunge og ål

Danmarks Fiskeriforening PO har følgende bemærkninger EU-Kommissionens reviderede forslag til fiskerimuligheder for 2024.

For jomfruhummer finder DFPO principielt, at kvoter bør fastsættes i overensstemmelse med Fmsy, med mindre der er stærke tegn på, at ICES vurdering afviger fra det som erhvervet observerer. Det er derfor ikke er acceptabelt, når Kommissionen foreslår, at kvoten for 3a fastsættes ud fra Fmsy-lower til 8.410 tons, hvis argumentet er, at man skal bruge denne tilgang for at tage højde for den ringe tilstand for torsk. Torsk i Skagerrak er over referencepunktet og torsk i Kattegat er på det nærmeste ikke eksisterende. Bifangsten af torsk i Kattegat er således helt ubetydelig. DFPOs medlemmer oplever imidlertid at fangsterne af jomfruhummer viser tegn på et fiskeritryk der er højt og for at imødegå en yderligere forøgelse kan foreningen acceptere Kommissionens forslag til kvote, selv om der er uenighed om argumentationen.

For tunge er DFPO rystet over at, se argumentationen for, at artikel 4(6) igen bliver bragt i spil og denne gang på en måde, som reducerer fangstmulighederne fra de 436 tons som anbefalet af ICES til 123 tons. Dette er helt uacceptabelt og DFPO skal på det kraftigste anbefale at den kontroversielle brug af artiklen afvises. Hvis ikke dette ske, vil det i praksis betyde, at referencepunktet for bestanden er forøget.

For ål betyder de foreslåede ændringer ikke noget i forhold til DFPOs tidligere fremsendte bemærkninger. DFPO mener fortsat, at en lukkeperiode på 6 måneder er helt urimeligt, og et der skal findes en løsning som ikke forårsager en lukning af det fiskeri der allerede har bidraget med en meget stor begrænsning i medfør af de nationale åleplaner.

Skriftlig høring af §5-udvalget af 21. november om reviderede forslag til fiskeri-muligheder 2024 for bla. Jomfruhummer, tunge og ål

Download PDF