Høring over bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (herefter benævnt ”DFPO”) har den 22. marts 2023 modtaget ovennævnte høring.

Nedenfor fremgår DFPOs bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet.

DFPOs bemærkninger

Indledningsvis skal DFPO bemærke, at timingen er uheldig, selvom det giver mening i forhold til reguleringens udløb. Begrundelsen for dette er, at bekendtgørelsen er udstedt, som en reaktion på bekymring over, at torsk i Nordsøen/Skagerrak angiveligt er uden for sikre biologiske grænser. ICES har dog netop afsluttet en benchmark workshop vedrørende torsk på den nordlige shelf, som vil få betydelig indflydelse på forvaltningen af torsk i området i årende fremover. En af ICES’ konklusioner er, at referencepunkterne for biomasse for torsk er undergået en markant reduktion, næsten en halvering. Dermed er hele grundlaget for at indføre ekstraordinære foranstaltninger for at beskytte torsk i det meste af Nordsøen, sandsynligvis forsvundet.

DFPO anbefaler, at dette forhold tænkes ind i arbejdet i form af en klausul om, at bestemmelserne bortfalder når/hvis ICES vurderer, at de bestande der udnyttes af danske fiskere er inden for sikre biologiske grænser.

Ellers skal DFPO erindre om de punkter som foreningen gentagne gange har anført ved udarbejdelsen af tidligere versioner:

Ad udkastet til ændret § 3, stk. 2, nr. 1) og 2), og § 4, stk. 3.

Særligt for fartøjer med en kvote der enten er større eller mindre end gennemsnittet er det problematisk, at der lægges op til, at man både skal have 10 % OG 500 kg tilbage på sin kvote indtil 1. december for at opfylde kriterierne i § 3, stk. 2, nr. 1) og nr. 2), og § 4, stk. 3. For fartøjer med en kvote på 2 tons betyder dette, at de skal gemme 25 % af deres årskvote til perioden efter den 1. december. Ligeledes skal et fartøj med en årskvote på 40 tons gemme helt op til 4 tons til årets sidste måned. Det er en ganske stor mængde at gemme til en periode, hvor risikoen for dårligt vejr er meget stor.

DFPO anbefaler, at der i stedet for at være krav om både at have en vis andel og en given mængde, gives mulighed for at man enten skal have det ene eller det andet.

Alternativt anbefaler DFPO, at procentsatsen nedjusteres til 5 % i § 3, stk. 2, nr. 1) og 2), og skæringsdatoen i § 4, stk. 3, flyttes til 15. november.

Høring over bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak

Download PDF