Høring over bekendtgørelse om mærkningsordning for fisk fanget kystnært med skånsomme redskaber

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (herefter benævnt ”DFPO”) har den 24. maj 2023 modtaget ovennævnte høring.

Indledningsvis skal DFPO helt generelt anbefale, at der etableres en ny bredere mærkningsordning fokuseret på og til gavn for det danske kystfiskeri, da mærkningsordningen ”Naturskånsom” ikke fungerer.

Alle fartøjer tilmeldt kystfiskerordningen skal kunne anvende et nationalt mærke for ”Lokal friskfanget fisk”. Det vil både gøre kystfiskerordningen – og den tilknyttede mærkningsordning – mere attraktiv for fiskerne. Ved at fokusere på lokalt fanget fisk sikres en lokal forankring, måske endda mulighed for at arbejde med de egnsspecialiteter, som vi har i Danmark. Den lokale forankring kan også sikre lokal adgang til fisk, fx gennem apps eller hjemmesider. Det giver også bedre mulighed for at arbejde med de lokale restauranter.

Denne tilgang vil være attraktiv for alle kystfiskerfartøjer uanset redskab, og det kan dermed
bidrage til at sikre volumen i mærkningsordningen. Fiskene under en sådan ordning kan mærkes med anvendt redskab, hvorved forbrugeren
selv kan vælge efter sine præferencer.

Nedenfor fremgår DFPOs konkrete bemærkninger til høringen.

DFPOs bemærkninger

Ad udkastet til bilag 3 – tilføjelsen af kuller i Kattegat
DFPO kan konstatere, at der er tale om meget små årlige mængder. Derfor skal DFPO opfordre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til at undersøge nærmere, hvor stor en andel af kuller i Kattegat, der reelt vil falde ind under mærkningsordningen. Særligt henset til, at det tidligere er blevet brugt som argument for ikke at optage en art på bilag 3.

Ad udkastet til bilag 3 – tilføjelsen af pighaj i alle farvande
DFPO finder det problematisk at optage pighaj på bilag 3. Der er meget stor forskel på at kunne argumentere for, at bifangsten af en hajart i et andet fiskeri er på et bæredygtigt niveau, til direkte at mærke en hajart med ”NaturSkånsomt”-mærket. Hvis man sammenholder med andre bæredygtighedsmærker, som eksempelvis det globalt mest anerkendte bæredygtighedsmærke, MSC, så vil hajer overhovedet ikke kunne certificeres (”Out of Scope”).

DFPO skal derfor opfordre til, at ”NaturSkånsomt”-mærket anvender samme tilgang som MSC, da DFPO ikke mener, at det vil øge troværdigheden til ”NaturSkånsomt”-mærket at tilføje pighaj til bilag 3, herunder kan det give danskeren en opfattelse af, at der foregår et kystnært direkte fiskeri efter pighajer. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri opfordres ligeledes her til at se på, hvor stor en andel af fangsterne af pighaj, der reelt ville falde ind under mærkningsordningen.

Høring over bekendtgørelse om mærkningsordning for fisk fanget kystnært med skånsomme redskaber

Download PDF