Høring over bekendtgørelse og vejledning om grøn omstilling fiskeri

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (herefter benævnt ”DFPO”) har den 14. juni 2023 modtaget ovennævnte høring.

Nedenfor fremgår DFPOs bemærkninger til høringen.

DFPOs bemærkninger

Ansøgningsperioden

Det fremgår af høringsmaterialet, at ansøgningsperioden forventes at åbne den 3. juli 2023 med ansøgningsfrist den 31. august 2023. Henset til at der er tale om projekter, hvor der skal ske afprøvning af nye teknologier til nedbringelse af CO2-udledning, herunder afprøvning af nye motorer og brændstoffer, skal DFPO bemærke, at det er en meget kort ansøgningsperiode. Der er mange ubekendte faktorer, der skal afklares, inden der kan indhentes tilbud på konvertering af et eksisterende fartøj. Ikke mindst hvis man taler om letantændelige brændstoffer, eksempelvis metanol, hvor Søfartsstyrelsen skal godkende samtidig anvendelse og opbevaring af disse nye brændstoffer – i nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at øge tankkapaciteten. Derudover skal forsyningssikkerhed, pris og logistik undersøges inden et projekt kan beskrives og budgetteres.

Derfor anbefaler DFPO, at ansøgningsperioden som minimum skubbes med en måned, således at ansøgningsfristen først vil være ved udgangen af september 2023.

Hvem kan ansøge om tilskud?

Det fremgår af høringsmaterialet, at ”producentorganisationer, brancheorganisationer, virksomheder, analyseinstitutter og tekniske og videnskabelige organer. Særligt for indsatsområde 2, nye fiskerier, kan denne kun søges af tekniske og videnskabelige organer i samarbejde med producent- eller brancheorganisationer.

Desuden gælder det for eventuelle projekter, som vedrører afprøvning af motorer, at disse skal gennemføres af eller i et samarbejde med et teknisk eller videnskabeligt organ. Resultaterne af dit projekt skal valideres af et offentligt eller privat videnskabeligt eller teknisk organ, som er anerkendt i Danmark, hvis ikke et sådant medvirker i projektet som enten ansøger eller samarbejdspartner.”

DFPO skal anmode om, at det bliver præciseret, at lokale fiskeriforeninger kan ansøge på lige fod med producentorganisationer, brancheorganisationer og virksomheder.

Scrapværdi og afskrivninger

Det fremgår af vejledningen, at prisen for købt udstyr skal fratrækkes en scrapværdi, og at denne fastsættes ved lineær afskrivning, som enten er 5 år for ikke-IT-udstyr og 3 år for IT- udstyr.

DFPO skal hertil bemærke, at det ikke er realistisk at modregne scrapværdier på fastinstalleret udstyr om bord på et fartøj, da en evt. scrapværdi kun kan realiseres ved demontage af udstyret, og prisen for demontage langt vil overstige scrapværdien.

Derfor anbefaler DFPO, at fastinstalleret udstyr i forbindelse med motorer, nedskrives til en scrapværdi på 0 kr. ved projektets udløb efter 2-3 år.

Høring over bekendtgørelse og vejledning om grøn omstilling fiskeri

Download PDF