Til kamp mod affald i havet

Til kamp mod affald i havet

Havet er fiskernes arbejdsplads, så uden et sundt havmiljø, ingen fisk og intet fiskeri.

Derfor er det om noget vigtigt for fiskerne at holde havet rent og gå til kamp mod det meget affald, som gemmer sig under havets overflade.

Plastikbeholdere, malerspande, gamle biler og tabte fiskeredskaber hører ikke hjemme i havet, og fanger fiskerne det marine affald kommer det selvfølgelig med i land.  

Læs her om fiskernes indsats...

Alt affald med i land

Fiskerne tager alt affald med i land. Både deres eget, og selvfølgelig også, hvis de fanger andres affald – lige fra køleskabe over plastikdunke til tov. I de danske havne kan fiskerne nemlig gratis aflevere herreløst marint affald og opfiskede/udtjente fiskeredskaber.

Ejerskab over fiskekasser

Tidligere har man ofte set plastik fiskekasser som affald. Men det er heldigvis snart fortid takket være et særligt system, hvor fiskerne lejer kasser gennem Pack And Sea. Alle fiskekasser har 2 RFID tag med stregkoder og visuelt nummer, så det er let at spore, hvilket fartøj der har lejet kassen. Det betyder, at fiskerne har større ejerskab over hver enkelt fiskekasse og selvfølgelig bringer dem i land igen.

Indberet tabte redskaber

Mister fiskerne deres redskab indberettes det til Fiskeristyrelsens FiskeriMonteringscenter (FMC).

Her oplyser man...

-

-

-

 

Det sker heldigvis sjældent, at fiskere mister deres grejer. De vil altid forsøge at bjærge de tabte redskaber, da det er kostbart udstyr og vigtigt for deres arbejde. I nogle tilfælde er det dog ikke muligt på grund af sikkerhedsrisiko.

Går et net tabt vil det i enkelte tilfælde fortsætte med at fiske; et såkaldt spøgelsesnet. Et spøgelsesnet er et tabt redskab, som fortsat fanger fisk. Det er dog langt fra alle tabte redskaber, som er spøgelsesnet. Redskabet vil hurtigt gro til i alger eller rulle sig sammen på havbunden. Og i det fleste tilfælde bliver de tabte redskaber hurtigt bjærget af fiskerne, så det aldrig kommer så vidt!

John Jacobsen, Skagen Fiskeriforening: I mine 25 år som garnfisker har jeg selv oplevet at miste et garn to gange. Derudover har jeg fra tid til anden mistet et stykke af et garn, og det er selvfølgelig kedeligt og aldrig ønskeligt, men ofte er mit indtryk, at en del af disse mindre stykker garn bringes i land af nogle af trawlerne, der fanger dem i deres redskaber.

Fiskerne deler erfaringer

Fiskerne har samlet en række gode råd til hinanden. Det handler bl.a. om, hvordan man håndterer marint affald og undgår tab af netrester.

Derudover deler fiskerne gode råd til lyst- og fritidsfiskere, om hvordan man bedst sætter redskaber og sikrer sig, at de ikke går tabt og ender som affald. I Danmark er der mange, som har lyst til at forsøge sig med garn- eller tejnefiskeri, men det er ikke altid let. Fiskerne håber, at deres råd kan være en nyttig hjælp.

LINK TIL PJECE
LINK TIL VIDEO MED PETER HUSTH
LINK TIL PJECE OM NETRESTER

Fakta om marint affald

Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO Danmark) anslår, at der i Vestjylland opsamles 1.000 tons marint affald årligt.

27 % af marint affald stammer fra fiskeri og akvakultur, viser opgørelser i EU.

Der er dog store forskelle fra land til land, samt farvande og strande. Aarhus Universitet har opgjort, at andelen af affald fra fiskeri og akvakultur var:

  • 9,9% ved Pomlenakke
  • 8,3% ved Kofoeds Enge
  • 7,3% ved Roskilde Bredning
  • 36,0% ved Nymindegab
  • 19,5% ved Skagen

Udover det affald, som hvert år skyller op på de danske strande, er der også al den affald, som fiskerne hvert år tager med i land og afleverer i havnen.

Og så er det alt det affald, som vi ikke kan se: Mikroplast. Dvs. små stykker, partikler og fibre. Hvert år udledes der ca. 8 mio. tons plast i verdenshavene, så det kan komme fra hvad som helst så som kosmetik, karklude, dæk og tøj.

DTU Aqua har fundet plast i maverne på 39 % af de undersøgte torsk og 23 % af de undersøgte sild fra Nordsøen. For Østersøen er tallene 21 % og 11 %. Hver tredje sild og hvilling i det nordlige Storebælt havde også plast i maverne.

Forskning og EU

Fiskerne følger forskningen, bl.a. DTU Aqua, som pt har to projekter om marint affald. I det ene undersøger de mikroplast i havet, mens det andet kortlægger omfanget af spøgelsesnet i danske farvande.

Også EU har øje for marint affald. De næste år skal to EU-direktiver implementeres i Danmark om engangsplast og producentansvar.