Søg

Din søgning på '""' gav 316 resultat(er).

Presse

Vil du som journalist gerne vide mere om fisk, fiskeri og kvoter, har du spørgsmål til politik eller brug for en kommentar til en aktuel fiske-sag, så hjælper vi gerne.  Du er altid velkommen til at kontakte Danmarks Fiskeriforenings Kommunikationsenhed. Find os  her. Her på siden finder du også: Pressemeddelelser Foto, logo og grafik Fakta-ark om Danmarks Fiskeriforening Nyhedsbreve  

Pressemeddelelser

Danske fiskere står til at miste godt 200 mio. kr. på brislingefiskeriet

Danske fiskere står til at miste godt 200 mio. kr. på brislingefiskeriet 12. april 2019 Det er ikke fordi, at der er langt mellem brislingerne i Nordsøen, tværtimod. Bestanden har det godt og er på et historisk højt niveau.Men alligevel har Det Internationale Havforskningsråd (ICES) i sin rådgivning offentliggjort i dag anbefalet en betydelig reduktion af brisling kvoten for 2019. Rådgivningen kommer på dette tidspunkt, så EU kan nå at få en kvote på plads til den kvotesæson for brisling, som starter den 1. juli 2019. Følges rådgivningen, vil den indebære, at danske fiskere står til at miste godt 200 mio. kr. i tabte indtægter som følge af uudnyttede fiskerimuligheder, og ydermere mister fabrikkerne råvarer, som skaber eksportindtægter til Danmark.    Fiskeriforening: Ingen sammenhæng Danske fiskere beklager rådgivningen. Bestanden har det godt. Der er ingen sammenhæng mellem ICES’ positive bestandsudvikling og så den kvote, som ICES anbefaler for fiskerisæsonen 2019/2020. For bestanden befinder sig langt over de kritiske referencepunkter, som biologerne arbejder med i deres modeller kvotefastsættelsen. - Det er ikke let at have tillid til den biologiske rådgivning eller at forstå den biologiske rådgivning, når ICES i en situation, med en positiv bestandsudvikling, alligevel anbefaler en reduktion af kvoten, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO, der peger på, at der faktisk er grundlag for en betydelig større kvote end den, ICES lægger op til.   Uacceptabelt for fiskeriet Også i Danmarks Pelagisk PO er kritikken skarp. - Der er behov for at se nærmere på beregningsgrundlaget for rådgivningen. Der er plads til et betydeligt større fiskeri end ICES anbefaler uden at gå på kompromis med bæredygtigheden i fiskeriet, siger Fridi Magnusen, formand for Danmarks Pelagiske PO. - Fiskerierhvervet vurderer, at rådgivningen vil indebære et tab i størrelsesorden på godt 200 mio. kr. i den kommende kvotesæson som følge af uudnyttedefiskermulighederne, og det er ikke acceptabelt, siger Svend-Erik Andersen og Fridi Magnusen i fællesskab.   Også fiskemelsindustrien er bekymret Brisling fangsterne landes i danske havne, og leveres til fiskemelsindustrien. Også her frygter man at tabet vil være til stor ugunst deres del af forretningen. - Rådgivningen giver store vanskeligheder for de virksomheder, der køber brisling, og som ubegrundet kommer til at mangle råvarer. Desværre er der stor risiko for, at denne rådgivning koster arbejdspladser i fiskermelsindustrien, udtaler Anne Mette Bæk, Direktør i Marine ingredients Denmark.   Yderligere information Anne-Mette Bæk, direktør Marine Ingredients Denmark, tlf. 5047 7749 Fridi Magnusen, formand for Danmarks Pelagiske PO, tlf. 2338 1205 Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening tlf. 2117 7080 Henrik S. Lund, havbiolog Danmarks Fiskeriforening tlf. 2924 5565 FAKTA Brisling(Sprattus sprattus), også kaldet skarpsild, er en op til 17 centimeter lang fisk i sildefamilien. Den er udbredt i farvandene omkring Danmark. Fangster af brisling har i mange år været et vigtigt fiskeri i Danmark. Ikke mindst i Nordsøen, hvor Danmark har mere end 90 pct. af EU-kvoten. Brislingen anvendes hovedsageligt til produktion af fiskemel og -olie, bl.a. til anvendelse i akvakultur. Kvoterne for brisling fastlægges i modsætning til andre kvoter for en periode fra 1. juli til 30. juni ICES anbefaler for 2019/2020 en TAC på 136.782 tons for Nordsøen, Skagerrak og Kattegat – for 20118/19 var fangsten i overensstemmelse med rådgivningen en TAC på godt 190.000 tons.

Vi har alle et ansvar for torsken i den østlige del af Østersøen

Vi har alle et ansvar for torsken i den østlige del af Østersøen 25. april 2019 De danske erhvervsfiskere er dybt bekymrede for udviklingen for torsk i den østlige del af Østersøen og har jævnligt over de senere år advaret om den uheldige udvikling for bestanden.   - Vi har sagt i mange år, at det her vil gå galt. Nu er det gået galt. Der er stadig rigtigt mange torsk i den østlige Østersø, men de er små og tynde - og de vokser alt for langsomt i forhold til, hvad vi er vant til. Produktionen i bestanden er negativ, og det er et kolossalt problem, siger Michael Andersen, chefbiolog i Danmarks Fiskeriforening. Problemet i øst er ikke noget, som man kan forklare med en enkelt faktor. Der er ingen med viden på området, som vil hævde, at det er fiskeriet, der er årsag til den dårlige tilstand. Den enorme bestand på 50.000 sæler spiller en vigtig rolle –ikke så meget på grund af de fisk, de spiser, men især ved spredning af nogle parasitter, som tilsyneladende forhindrer torskene i at vokse. - Fiskeriet forlanger, at der bliver gjort noget ved sælbestanden. Man kan ikke have den store sælbestand samtidig med, at man har en bæredygtig torskebestand, siger Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening. Men også andre faktorer har betydning: Forurening fra land, både med organiske og uorganiske stoffer, spiller helt sikkert ind, og de iltfrie områder på havbunden har desværre en historisk stor udstrækning. Det gør, at de små torsk har svært ved at finde føde. - Uanset hvad der har forårsaget den dårlige tilstand, så vil fiskeriet gerne være med til at forbedre situationen. Danmarks Fiskeriforening anbefaler at begrænse fiskeriet i indeværende år således, at det svarer til en kvotereduktion på 70 procent i forhold til kvoten for 2018, siger Kim Kær Hansen. Selv om torsken har det dårligt, er der stadig mange af dem, og det kan ikke undgås, at man fanger torsk, når man fisker efter andre arter som skrubbe og rødspætter – bestande, som har det fortrinligt. - Vi kan ikke stoppe for fangster af torsk fra den ene dag til den anden, men fiskeriet er indstillet på at yde sit bidrag til en forhåbentlig genopretning af bestanden af torsk i den østlige del af Østersøen, siger Kim Kær Hansen.   Yderligere information Kim Kær Hansen, næstformand, Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 4089 1381 Michael Andersen, chefbiolog, Danmarks Fiskeriforening tlf. nr. 4026 5040 FAKTA Torsk i den østlige del af Østersøen har historisk været en vigtig bestand for dansk fiskeri – særligt i 1980’erne var fiskeriet historisk højt Kvoterne for østtorsk fastsættes af EU Polen, Sverige og Danmark er de lande, som har de større kvoter for torsk i den østlige del af Østersøen Danske fiskere har i de senere år ikke været i stand til at udnytte de fastlagte kvoter på grund at østtorskens tilstand Danmarks Fiskeriforening har over de senere år advaret om den dårlige situation for østtorsk – og ved sidste kvoteforhandling for Østersøen (i oktober 2018) foreslog Danmarks Fiskeriforening, sammen med kollegaer fra de andre EU-lande, at kvoten for østtorsk blev reduceret til 18.168 tons, en reduktion på 36% EU valgte for 2019 at reducere kvoten fra 2018 til 2019 med 15% til 24.112 tons

Naturmødet går i fisk

Naturmødet går helt i fisk 20. maj 2019 Vil du gerne blive klogere på fisk, så er det hos ”Fiskens Verden” det sker på Naturmødet i Hirtshals. Kom forbi teltet på Sydvestkajen, hvor Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Pelagiske PO, Marine Ingredients Denmark og Dansk Akvakultur er samlet, og få en snak om glæden ved havet, bæredygtigt fiskeri, forarbejdning af fisk og fiskeri- og akvakultursektorens indsats for et rene og sundere havmiljø. Hver dag har Fiskens Verden også forskellige aktiviteter. Der vil være smagsprøver på utraditionelle, men spændende, lækre og klimavenlige fisk. Kom med på fiskeauktion eller besøg fiskeriskolens fartøj M/S Athene.   Vi passer på naturen Og så skal naturen selvfølgelig ikke glemmes. Fiskere såvel som fiskeindustri og akvakultur har bæredygtighed i højsædet og passer selvfølgelig på land og hav. - Naturen er vores arbejdsplads og vores vigtigste ressource. Derfor værner vi om miljøet, og det fortæller vi meget gerne om, lyder det fra Fiskens Verden. For eksempel tager fiskerne altid alt det affald, som de fanger, med i land – og du kan se og høre mere herom på Naturmødet. Få også indsigt i bæredygtighedsmærker MSC og ASC, og kom og debatter trawlfiskeri.   Fælles om fisk Som sagt, finder du Fiskens Verden på Sydvestkajen. Det er stand nr. 71. Bag Fiskens Verden står Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Pelagiske PO, Marine Ingredients Denmark og Dansk Akvakultur. Fiskeriskolen er lige uden for teltet, og også MSC kigger forbi. Naturmødet er et årligt nationalt folkemøde, hvor naturen sættes på dagsordenen i ord og oplevelser.   Yderligere information Kenn Skau Fischer, Underdirektør for kommunikation og politik, Danmarks Fiskeriforening, tlf. 51199537, ksf@dkfisk.dk Anders Bjerrum Underdirektør, Danmarks Pelagiske PO, tlf.  29893169 arb@pelagisk.dk Anne Mette Bæk, direktør, Marine Ingredients Denmark, tlf. 50477749, amb@maring.org Mads Ravndrup Thomsen, Presse- og kommunikationschef, Dansk Akvakultur, tlf. 20150860, mads@danskakvakultur.dk Tid og sted Find os d. 23.-25. maj på Sydvestkajen i Hirtshals, stand nr. 71 Fiskeriskolens fartøj Athene ligger også her, stand nr. 72

Et godt år for de – fleste – danske fiskere

Et godt år for de - fleste - danske fiskere 21. maj 2019 Generelt har 2018 budt på et godt fiskeri med høje afregningspriser. Bruttoomsætningen for dansk fiskeri var i 2018 på ca. 3,5 mia. kr. I 2017 var tallet 3,4 mia. kr.. Det fremgår af udgivelsen ”Fiskeri i Tal”, som netop er offentliggjort. - Vi har i langt de fleste fiskerier haft et godt år. Økonomien i fiskeriet har været fornuftig med rigtig gode priser og med rimelige omkostninger, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen. Tallene rummer naturligvis mange forskellige fiskerier – også fiskerier, som kunne have haft et bedre år, både hvad angår fangster og priser. For eksempel industrifiskeriet. Her blev tobiskvoten næsten halveret fra 2017 til 2018, og derfor blev der kun landet 174.070 tons tobis i 2018 mod 343.474 tons tobis i 2017. Mængden af landede fisk blev altså også næsten halveret, heldigvis steg priserne, så det ”kun” førte til et tab på 88 mio. kr. Samtidig steg kvoten på brislingefiskeriet, så industrifiskeri klarede skærene. Landingerne af konsumfiskeri faldt også, på nær jomfruhummer og hesterejer. Men der er en general tendens til, at de faldende mængder opvejes af højere priser på auktionerne.   Yderligere information Kenn Skau Fischer, Underdirektør for kommunikation og politik, Danmarks Fiskeriforening, tlf. 51199537, ksf@dkfisk.dk Fiskeri i Tal Fiskeri i Tal indeholder statstik for dansk erhvervsfiskeri. Den udkommer årligt i forbindelse med Danmarks Fiskeriforenings generalforsamling. I år finder generalforsamlingen sted d. 24. maj kl. 9.30 på Hotel Skaga i Hirtshals Hent Fiskeri i Tal her

Danske Fiskere: Vi er bekymret for havmiljøets tilstand

Danske Fiskere: Vi er bekymret for havmiljøets tilstand 24. maj 2019 Fiskerne er om nogen afhængige af naturen og et sundt havmiljø. Havmiljø og klima er helt essentielt, når vi taler om fiskebestande og fiskekvoter, og fiskerne er de første til at mærke, når der sker ændringer i havmiljøet. I flere fiskerier opleves der i dag en udvikling, hvor nogle kvoter er svære at fange, hvor nogle arter ikke får næring nok, og hvor fiskernes kvoter kører kraftigt op og ned uden, at det reelt har indflydelse på bestandenes udvikling. - På trods af, at der over de sidste 15 år er sket en kraftig reduktion i antallet af fartøjer i fiskeriet; at hovedparten af de vigtige fiskebestandene forvaltes bæredygtigt; at påvirkningen af havmiljøet fra land skulle være reduceret, og at forureningen af havområderne er kraftigt reduceret, så oplever vi fiskere, at fiskebestandene bevæger sig længere og længere fra kysten og bliver sværere at finde og fange, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening. Torsk i den østlige del af Østersøen var i mange år en vigtig fisk for dansk fiskeri, men er i dag desværre et skræmmende eksempel på, at på trods af mange års bæredygtig fiskeriforvaltning, så er det gået galt. Bestanden har det i dag rigtig kritisk. Problemet med torsk i den østlige del af Østersøen er ikke noget, som man kan forklare med en enkelt faktor. Sæler har desværre en vigtig rolle, men også andre faktorer har betydning: Forurening fra land, både med organiske og uorganiske stoffer spiller helt sikkert ind og de iltfrie områder på havbunden har desværre en historisk stor udstrækning. Det gør, at de små torsk har svært ved at finde føde. - De danske erhvervsfiskere er bekymret for havmiljøets tilstand. Og det er på tide, at vi får gjort en indsats for at forbedre havmiljøet, så ikke flere arter ender som torsk i den østlige del af Østersøen, pointerer Svend-Erik Andersen, på dagens generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening.    Yderligere information Svend-Erik Andersen, formand i Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 2117 7080 Kenn Skau Fischer, underdirektør i Danmarks Fiskeriforening tlf. nr. 5119 9537   FAKTA Danmarks Fiskeriforening er for alle danske erhvervsfiskere og har eksisteret siden 1887. Danmarks Fiskeriforening er et fællesskab til gavn for danske fiskere. 32 lokale foreninger fordelt over hele Danmark og 700 fartøjer udgør Danmarks Fiskeriforening, som er blandt de største fiskeriforeninger i EU. Danmarks Fiskeriforenings medlemmer fanger 2/3 af landingsværdien af alle fisk, som landes af danske fiskere. Medlemmerne fisker hovedsageligt i Vesterhavet, Skagerrak, Kattegat og Østersøen. Den danske fiskerisektor giver et stort bidrag til dansk økonomi – særligt i havneområderne. Når alle aktiviteter sammentælles – fra fisken fanges og landes i havnene, til forarbejdning og eksport til nære og fjerne markeder, hos underleverandører og afledt gennem forbrug i Danmark – understøtter fiskerisektoren målt på det danske Bruttonationalprodukt (BNP) i alt 13,6 mia. kr. og målt på beskæftigelsen 16.100 årsværk.

Der er fortsat brug for et dedikeret fiskeriministerium

Der er fortsat brug for et dedikeret fiskeriministerium 12. juni 2019 Danmarks Fiskeriforening har været godt tilfredse med, at der for næsten 2 år siden skete en opprioritering på fiskeriområdet, idet fiskeri blev flyttet fra Miljø- og Landbrugsministeriet til Udenrigsministeriet. Samtidig blev der udnævnt en minister med ansvar for fiskeri samt nordiske anliggender og ligestilling - I lyset af hvor meget internationalt arbejde, som der er på fiskeriområdet, så har det faktisk givet mening, at fiskeriområdet hører under Udenrigsministeriet, påpeger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening. Brexit har som bekendt fyldt godt på fiskeriområdet de seneste år, men generelt er det til fordel for dansk fiskeri, at EU-arbejdet ligger i et ministerium, som er internationalt orienteret. - I den danske fiskerisektor håber vi derfor, at fiskeriet kan få lov at blive i Udenrigsministeriet, når nu Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen skal danne sin nye regering, siger Svend-Erik Andersen. Man kan i fiskeriet også godt se andre placeringer – blot at det sikrer et dedikeret fiskeriministerium. Der er i fiskeriet stor bekymring for, at man allerede nu har glemt, at en væsentlig årsag til, at fiskeriområdet for 2 år siden havde brug for en ”ny start” var, at fiskeriområdet over flere år var blevet udsultet og splittet i mindre enheder som lillebror i først Fødevareministeriet og siden Miljø- og Fødevareministeriet.   Minister med tid og mod på fiskeriområdet Folketingsvalget viste, at der i befolkningen er stor fokus på miljø og klima, og det glæder Danmarks Fiskeriforening, idet fiskere om nogen er afhængige af et sundt havmiljø. - Vi ser frem til at skulle arbejde sammen med den nye regering og det nye folketing. Vi kan i fiskeriet lide at høre, at der fra flere sider er fokus på havmiljøet, bl.a. fordi vi i fiskeriet oplever, at fiskene søger længere og længere væk fra kysterne, siger Svend-Erik Andersen.  Når det er sagt, så er det naturligvis ikke mindst den kommende fiskeriminister, som fiskeriet ser frem til at samarbejde med - Uanset hvem der bliver ansvarlig for fiskeriområdet, så har vi en tradition for dialog og samarbejde på fiskeriområdet – og det er klart, at vi i erhvervet håber på en minister med tid og mod på fiskeri, for det er ikke altid et nemt område at arbejde med, siger Svend-Erik Andersen med et glimt i øjet.   Yderligere information Svend-Erik Andersen, formand i Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 2117 7080 Kenn Skau Fischer, underdirektør i Danmarks Fiskeriforening tlf. nr. 5119 9537   FAKTA Fiskeriområdet blev overflyttet fra Miljø-og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet i august 2017 Formelt hed det, at det var pga Brexit og for at give ”fiskeriområdet en frisk start” – oven på politisk højvande og kritik fra Rigsrevisionen Samtidig blev der genetableret en egentlig selvstændig fiskeristyrelse under Udenrigsministeriet. Styrelsen har ansvaret for at gennemføre regeringens fiskeripolitik og implementere EU’s fælles fiskeripolitik i Danmark Danmarks Fiskeriforening er en af EU’s største fiskeriforeninger og repræsenterer alle størrelser af fartøjer og former for fiskeri i Danmark, særligt det demersale fiskeri, skaldyrsfiskeriet og industrifiskeriet Danmarks Fiskeriforening har 700 fartøjer som medlemmer, heraf er de 550 mindre fartøjer under 17. meter

Danmarks Fiskeriforening hilser den nye regering velkommen

Danmarks Fiskeriforening hilser den nye regering velkommen 27. juni 2019 Dansk fiskeri ser frem til at samarbejde med den nye regering om et fortsat bæredygtigt dansk fiskeri. - Det er et spændende hold af ministre, der er i den nye regering, og vi ser frem til at arbejde sammen med Mogens Jensen, som er den nye minister med ansvar for fiskeri, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening. Mogens Jensen er en erfaren politiker og har tidligere været handels- og udviklingsminister. - Det er positivt, at vi får en politiker med international erfaring som minister, for lige om hjørnet venter der store udfordringer med Brexit og deraf følgende behov for en ny fiskeriforvaltning i Nordsøen. Der ligger et stort arbejde - i ikke mindst EU´s fælles fiskeripolitik - og venter på en aktiv dansk indsats. Vi har brug for en minister, som kan begå sig såvel i EU som i de danske fiskerihavne, og det er jeg overbevist om, at vi har fået med udnævnelsen af Mogens Jensen, påpeger Svend-Erik Andersen.  Mogens Jensen har fået titel af minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde i den nye regering, dvs. at udover de områder, som den tidligere fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) har haft ansvaret for, så vil Mogens Jensen også have ansvaret for fødevarer og landbrug. - Vi har desværre tidligere oplevet, at fiskeriet blev klemt i et ministerium, hvor der også er landbrug og fødevarer – men jeg forventer, at man har lært af fortidens synder, og at der i den nye regering også vil være fortsat fokus på, at vi skal have en stærk og respekteret dansk fiskeriforvaltning, siger Svend-Erik Andersen. Danmarks Fiskeriforening ser frem til et snarligt møde med den nye minister.   Yderligere information Svend-Erik Andersen, formand i Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 2117 7080 Kenn Skau Fischer, underdirektør i Danmarks Fiskeriforening tlf. nr. 5119 9537  

Dårlige udsigter for erhvervsfiskeriet i 2020

Dårlige udsigter for erhvervsfiskeriet i 2020 1. juli 2019 Det internationale Havforskningsråd, ICES, med bopæl i København har den 28. juni 2019 offentliggjort sin rådgivning om fiskerikvoter for de vigtigste kommercielle bestande i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat mv. Og rådgivningen afspejler det billede, som fiskeriet har set over det seneste år – selv om enkelte bestande har det godt, så bør der for flere for dansk fiskeri vigtige bestande ske en reduktion i kvoterne. - Når man er på havet, oplever man straks, når der sker ændringer i økosystemet. I det kystnære fiskeri oplever man, at fiskene bevæger sig længere og længere fra land og bliver sværere og sværere at finde og fange. Det er derfor ikke overraskende, at der skal reduceres i niveauet for flere kvoter, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening. Der er efterhånden en bred anerkendelse af, at fiskeriets påvirkning af bestandene er begrænset – det er særligt de naturlige forhold, som har betydning for bestandsudviklingen. - Det ville være nemmere, hvis fiskeriet havde større betydning for bestandsudviklingen, for så kunne vi selv være med til at gøre noget ved udviklingen, men vi arbejder nu en gang med naturen, og den kan vi ikke kontrollere, siger Svend-Erik Andersen.   Rådgivningen for torsk er katastrofal Det er især for den populære spisefisk, torsk, at rådgivningen er katastrofal. ICES anbefaler, at kvoterne i Nordsøen og Skagerrak reduceres med 70 pct. - Der er ingen tvivl om, at torsk i Nordsøen og Skagerrak over det sidste år er kommet under pres. Men ICES’ rådgivning afspejler ikke det billede af bestandsudviklingen, som fiskerne oplever. Der er behov for en reduktion i kvoten, men ICES’ rådgivning går for langt. Det vil sætte alt fiskeri omkring Nordsøen under et enormt pres, hvis man blindt følger denne rådgivning, understreger Svend-Erik Andersen.   Torsk i Kattegat Det er særligt forslaget om en 0-kvote i Kattegat, som vækker forundring i dansk fiskeri. Hvis denne anbefaling følges, vil det kunne lukke meget fiskeri, fx jomfruhummer-fiskeriet eller fladfisk-fiskeriet, hvor der uundgåeligt er bifangst af torsk. - Der er ingen tvivl om, at torsk i Kattegat har haft det hårdt med hedebølgen sidste sommer. Men det er uansvarligt, at ICES anbefaler en 0-kvote. Man kan sagtens give en rådgivning, som giver plads til, at man i fællesskab kan gøre en indsats for at beskytte torsk i Kattegat. Vi må håbe, at Kommissionen og myndighederne vil sikre en ansvarlig og bæredygtig fiskeriforvaltning. Vi skal fra fiskeriets side gerne bidrage, siger Svend-Erik Andersen.   Yderligere information Svend-Erik Andersen, formand i Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 2117 7080 Kenn Skau Fischer, underdirektør i Danmarks Fiskeriforening tlf. nr. 5119 9537   FAKTA Det Internationale Havforskningsråd (ICES) har den 28. juni 2019 offentliggjort sin rådgivning for fiskeriet i 2020 for vigtige arter for erhvervsfiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat mm. Se. ices.dk Rådgivningen udarbejdes efter ønske fra EU og Norge og under hensyntagen til fastlagte forvaltningsplaner mv. På baggrund af rådgivningen mødes EU og Norge i efteråret for at fastlægge fiskerimuligheder for de bestande, hvor der er aftalt fælles forvaltning EU-Kommissionen skal på baggrund af rådgivningen til efteråret fremlægge sit forslag til kvoter for 2020. Forslaget skal vedtages af EU’s ministerråd og det forventes at ske i december måned 2019 Danmarks Fiskeriforening er en af EU’s største fiskeriforeninger og repræsenterer alle størrelser af fartøjer og former for fiskeri i Danmark, særligt det demersale fiskeri, skaldyrsfiskeriet og industrifiskeriet Danmarks Fiskeriforening har 700 medlemmer, heraf er de 550 mindre fartøjer under 17. meter

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32