Rod i styrelsen bør ikke være fiskernes hovedpine

3. juli 2020

Fiskeristyrelsen sender nu regningen for deres fejl til fiskerne. De har netop meddelt, at de vil rejse krav om tilbagebetaling af tilskudsmidler for 12 mio. kr. – dvs. penge, som fiskerne enten har fået tilsagn om var på vej, eller som de allerede har fået udbetalt.

- Reglerne skal selvfølgelig overholdes, det gælder også for fiskerne. Men at sende regningen videre til fiskerne, når det reelt drejer sig om rod i Fiskeristyrelsen, er på ingen måde fair. Det er selvfølgelig beklageligt, at der har været rod i styrelsen, men det er deres ansvar. Det er dem, der har begået fejl, og ikke fiskerne. Det kan ikke passe, at deres rod bliver fiskernes problem, siger formand for Danmarks Fiskerforening, Svend-Erik Andersen. 

Meldingen om tilbagebetaling kommer nemlig efter de seneste år, hvor Fiskeristyrelsen er blevet kraftigt kritiseret. Rigsrevisionen konkluderede i 2018, at styrelsens forvaltning af tilskudsordninger under EHFF-programmet har været kritisabel og i modstrid med lovgrundlaget. Kammeradvokaten har derfor gennemgået en række sager, og nu er der altså rejst krav om tilbagebetaling. Det vil bl.a. være i sager, hvor ”reglerne er så klare, at ansøgere burde have vidst, at de ikke kunne få tilskud”. 

 - Hvis Fiskeristyrelsen har haft svært ved at forstå og forvalte tilskudsordningen under EHFF-programmet, samt nationale såvel som EU-regler på fiskeriområdet, så er det urimeligt at tro, at fiskerne kan. Hvordan skal fiskerne have vidst bedre, hvis myndighederne ikke har?, siger Svend-Erik Andersen, som håber, at Fiskeristyrelsen derfor vil have fiskeriområdets kompleksitet for øje i den videre sagsbehandling:

- Det her understreger, at det ikke er for sjov, når vi kalder på regelforenklinger. Når vores myndigheder ikke engang kan navigere i reglerne, så er vi jo som fiskere fuldstændig på herrens mark, og det er helt urimeligt. 

Fiskeristyrelsen bør derfor selv betale regningen for deres fejl.  

 

Yderligere information

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 21 17 70 80

Kenn Skau Fischer, direktør, Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 51 19 95 37