Ny aftale begrænser kystnært fiskeri med bomtrawlere i Skagerrak

 

6. april 2021

Det skal være slut med konflikterne med hollandske bomtrawlere i Skagerrak. Det fremgår af en ny aftale, som Danmarks Fiskeriforening PO har indgået med sine to hollandske søsterorganisationer. Det vækker glæde hos Danmarks Fiskeriforening PO, der længe har arbejdet for at få begrænset større bomtrawleres aktiviteter kystnært i Skagerrak, da bomtrawlere gentagne gange har været årsag til konflikt med det kystnære fiskeri i Danmark og samtidig skadet fiskeriets image.

- I Danmarks Fiskeriforening arbejder vi hårdt for at sikre et bedre havmiljø. Derfor har vi i samarbejde med DN foreslået 10% urørt hav. Og med den her aftale tager vi endnu et skridt i retning mod et bedre havmiljø. Vi er nået til enighed med vores hollandske kollegaer om at begrænse fiskeri med bomtrawl langs kysten i Skagerrak, og det bør blive en gevinst for havmiljøet og være til gavn for dansk og hollandsk fiskeri, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

Aftalen er højaktuel, da Folketinget i denne uge skal behandle et beslutningsforslag, der har til formål at pålægge regeringen at arbejde for, at EU forbyder demersalt fiskeri med bomtrawl i Nordsøen og Skagerrak. Et forbud skal nemlig komme fra EU, da det er gennem EU's fælles fiskeripolitik, at det er fastlagt hvilke fiskeredskaber, der må fiskes med i alle EU-farvande, herunder Nordsøen og Skagerrak. Det er en del af forklaringen på, at fiskerierhvervet nu tager sagen i egen hånd.

- I dansk fiskeri sætter vi en ære i at tage ansvar. Det gælder for fiskeriet såvel som for havmiljøet. Det har vi altid gjort, og det vil vi fortsætte med. Derfor har vi valgt at tage sagen i egen hånd, og gennem dialog med vores hollandske kollegaer, har vi indgået en frivillig aftale, som jeg er rigtig tilfreds med, udtaler Svend-Erik Andersen.

Den frivillige aftale mellem fiskeriorganisationerne indebærer, at alt fiskeri med bomtrawl inden for 12 sømil fra den danske kyst i Skagerrak ophører. Derudover har parterne også aftalt, at de såkaldte kædemåtter ikke længere må bruges i Skagerrak i alle fiskerier. Brug af kædemåtter er meget belastende for havmiljøet og gør, at man kan komme til at fiske, hvor fx et almindeligt bomtrawl ikke kan fiske.


Yderligere information

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 21 17 70 80

Kenn Skau Fischer, direktør for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 51 19 95 37