MSC-certificering for Nordsø/Skagerrak-torsk suspenderes

25. september 2019

Fiskeriet efter torsk i Nordsøen og Skagerrak suspenderes fra bæredygtighedsordningen MSC. Suspenderingen træder i kraft om 30 dage d. 24. oktober. Herefter kan torsken ikke længere sælges som MSC-certificeret eller bære det blå MSC-mærke, som ellers er forbrugerens garanti for, at fisk stammer fra et bæredygtigt fiskeri.

- Størstedelen af dansk fiskeri er MSC-certificeret, og det skal det gerne blive ved med. Derfor er det også dybt beklageligt, at MSC-certificeringen af torsken i Nordsøen og Skagerrak er sat på pause, siger Kurt S. Madsen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening:

- Det er desværre ude af vores hænder. Fiskeriet har fulgt alle forvaltningsplaner og er reguleret af kvoterne, men bestandsvurderingen er igen i år negativ, og dermed lever fiskeriet ikke længere op til MSCs standarder. 

 

Dårlig bestandsvurdering

Bestandsvurderingen kom i sommer fra ICES (Det Internationale Havforskningsråd). Den viste, at torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak er inde i en negativ udvikling. Gydebiomassen er for lav i forhold til de biologiske referencepunkter fastlagt af ICES. Derfor anbefaler ICES, at kvoten reduceres for 2020 med 70 procent. En rådgivning som Danmarks Fiskeriforening mener går for vidt.

- Vi er helt enige i, at bestanden ikke har det godt, og det er en meget bekymrende udvikling. Men reduktionen er unødvendig drastisk. Torsken er ikke i fare på grund af fiskeriet, forklarer Kurt S. Madsen.

Kvoten er nemlig blevet reduceret over de seneste tre år, og selvom fiskerne ej heller har fisket hele deres kvote, så er bestanden fortsat i nedgang. Reduktionerne lader altså ikke til at virke. Og det bekymrer fiskerne, der passer på havmiljøet – og har brug for at netop bestandene har det godt. Et eller andet er helt galt; klimaforandringer, iltsvind, sæler?

 

MSC skal tilbage

Uanset om man er uenig i bestandsvurderingen eller ej, så indebærer den, at torsken ikke længere lever op til MSC’s standard. 

Fiskeriet efter torsk i Nordsøen og Skagerrak har ellers været MSC-certificeret siden 2016. Det var en stor og vigtig sejr for Danmarks Fiskeriforening at få det bæredygtige stempel til torsken, som desværre nu må sige farvel til. Derfor håber Danmarks Fiskeriforening også, at situationen vil vende. 

Danmarks Fiskeriforening drøfter mulige tiltag (bl.a. diskuteres brug af selektive redskaber, forvaltning af lukkeområder), sammen med Skotland, England og Norge, som også bliver ramt af suspenderingen. På tværs af landene er der en fælles forståelse for, at der brug for handling, og at Nordsø-torsken igen bliver MSC-certificeret. 

 

Yderligere kommentarer

Kurt S. Madsen, næstformand, Danmarks Fiskeriforening, tlf. 24 47 90 71

Sofie Smedegaard Mathiesen, biolog, Danmarks Fiskeriforening. Tlf. 76 10 96 53

 

Fakta

MSC står for Marine Stewardship Council og er en uafhængig international mærkningsordning for miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri.

Størstedelen af dansk fiskeri er MSC-certificeret. 

MSC-certificerede fisk bærer det blå MSC-mærke, så de er lette for forbrugeren at kende i supermarkedet. Flere supermarkeder kræver mærket for at komme ind på deres marked.

MSC stiller krav til tre overordnede principper:

  • Bestanden af fisk må ikke være overfisket, og har den været i nærheden heraf, skal den være på vej op
  • Fiskeriet må ikke ugenopretteligt beskadige økosystemet eller havmiljøet
  • Fiskeriet skal forvaltes effektivt, så bæredygtighed og økosystem sikres

Certificeringsprocessen er en åben og grundig proces, der tager 1-2 år