Kritik af Danmarks Fiskeriforenings arbejde med MSC-certificering af dansk fiskeri afvist

29. november 2018

Danmarks Fiskeriforening er blevet beskyldt for at ville holde ikke-medlemmer udenfor foreningens arbejde med at få dansk fiskeri bæredygtighedsmærket med MSC-mærket.

Kritikken er blevet afvist af myndighederne over flere omgange. Alligevel valgte Udenrigsministeriet i efteråret 2017 at få Kammeradvokaten til at foretage en ny vurdering af sagen, efter at der blev fremsat beskyldninger om, at enkelte lokale fiskeriforeningers vedtægter med forbud mod dobbelt medlemskab af fiskeriforeninger var til hinder for, at andre fiskere ikke har adgang til at anvende MSC-mærkning i Danmark og at dette skulle indebære en overtrædelse af konkurrenceloven.

Nu foreligger der en afgørelse. Kammeradvokaten har vurderet, at der ikke er anledning til at forfølge spørgsmålet om dobbelt medlemskab og forholdet til konkurrenceretten yderligere, og Fiskeristyrelsen har derfor meddelt, at man ikke foretager sig videre i sagen.

– Afgørelsen er god for dansk fiskeri. Der er blevet sagt og skrevet meget i MSC-sagen og ikke alt har været lige pænt. Nu håber vi med Fiskeristyrelsens afgørelse, at vi endelig kan få lukket for kritikken af Danmarks Fiskerforenings arbejde med MSC-certificering af dansk fiskeri, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Arbejdet med at få dansk fiskeri bæredygtighedscertificeret med MSC-certificering er en mærkesag for Danmarks Fiskeriforening. For at undgå, at der igen kommer tvivl om dette arbejde har fire ud af de fem lokalforeninger, som der er blevet brugt i anklagerne, efter opfordring fra Danmarks Fiskeriforening tilkendegivet, at man er indstillet på, at formuleringerne om forbud mod dobbelt medlemskab fjernes. Bestemmelserne med forbuddene i de fem lokalforeninger vedtægter grunder i lokale og historiske årsager.

– Lokalforeningernes vedtægter bestemmes ikke af Danmarks Fiskeriforening. Så det her har ikke noget at gøre med, at vi har forsøgt at udelukke nogen fra MSC-certificering. Men vi har naturligvis ingen interesse i at komme i strid med konkurrencereglerne eller at lokale vedtægter igen bliver brugt til at angribe fællesskabet i Danmarks Fiskeriforening og derfor er der enighed om, at lokalforeningerne ved førstkommende lejlighed ændrer deres vedtægter, siger Svend-Erik Andersen.

Han håber med afgørelsen, at der kan kigges fremad.

– Der bør ikke være nogen fiskere, som længere kan være i tvivl om, at vi gerne vil samarbejde for at få så meget dansk fiskeri MSC-certificeret som muligt. Vi håber, at vi nu kan lukke denne diskussion om adgang til MSC og vi alle kan arbejde til gavn for dansk fiskeri. Der er nok at tage fat på, ikke mindst med Brexit og de ændringer, som der i disse år sker i EU’s fælles fiskeripolitik, siger Svend-Erik Andersen.

Yderligere kommentarer

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO – telefon 21 17 70 80.

eller Kenn Skau Fischer, underdirektør, Danmarks Fiskeriforening PO – telefon 51 19 95 37