Henstand på banklån hjælper fiskerne i corona-krisen

31. marts 2020

En nødvendig og tiltrængt håndsrækning er på vej til dansk fiskeri.

Det glæder Danmarks Fiskeriforening, at fiskeriminister Mogens Jensen er villig til at give fiskerne, der i disse dage er hårdt pressede af corona-krisen, henstand på afdrag og renter på lån i den tidligere Fiskeribank.

- Vi har brug for alle tiltag, som kan afbøde de negative markedseffekter af corona-virus. Derfor hilser vi initiativet velkommen. Det er noget, vi i fiskeriet har efterspurgt, så det er godt at se, at der er blevet lyttet til os, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, der er meget tilfreds med ministerens udmelding.

I sidste uge opfordrede Danmarks Fiskeriforening nemlig til henstand, og ministeren har fulgt fiskernes udspil og model.

Helt konkret drejer det sig om lån fra den tidligere Fiskeribank. Fiskeribanken blev nedlagt i 2008 og lånene overgik til staten, hvor de nu administreres af Udbetaling Danmark. Den 1. april skulle fiskere med lån betale både afdrag og renter, men nu er det altså muligt med henstand på terminsydelserne i 2020. Der tilbydes henstand med april og oktober terminsydelserne 2020 indtil 28. februar 2021. Senest pr. 28. februar 2021 skal rentedelen (inkl. administrationsbidrag) betales. Under forudsætning af betaling af renter og administrationsbidrag senest 28. februar 2021 ydes der henstand med afdragsdelen af terminsydelserne indtil 6 måneder efter forfald af sidste ordinære terminsydelse på lånet. De sidste ordinære lån udløber i april termin 2028.

Dermed ikke sagt, at de danske fiskere nu kommer gennem corona-krisen uden store konsekvenser og tab. Danmarks Fiskeriforening håber, at regeringen er parate til i tæt dialog med erhvervet at indføre flere tiltag, når det bliver nødvendigt. Derudover har foreningen taget kontakt til Finans Danmark og udvalgte pengeinstitutter med samme opfordring, som de gav i forhold til lån i den tidligere Fiskeribank.

- Vi håber, at også bankerne vil blive inspireret til lignende initiativer over for de fiskere, der har behov, siger Svend-Erik Andersen:

- Så kan vi forhåbentlig inden alt for længe få genskabt stabiliteten på markedet. Der er grundlæggende fortsat behov for de gode og sunde råvarer, som de danske fiskere bringer i land.

_____________________________________

 Yderligere information

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 21 17 70 80