Forslag om trawlforbud er ikke løsningen for Østersøen

23. oktober 2020

Et sådan forbud vil koste arbejdspladser og have ødelæggende konsekvenser for lokale fiskerihavne i Østersøområdet. Derudover vil forslaget ikke løse det egentlige problem i Østersøen, som i høj grad er forårsaget af forurening fra menneskelig aktivitet på land.

- Dansk fiskeri er bæredygtigt. Vi har reduceret vores CO2-udledning med 60 % siden start 90’erne. Op mod 80 % af vores landinger er bæredygtighedscertificerede. Og trawlfiskeriet er selve rygraden i det bæredygtige danske fiskeri. Det er samtidig det fiskeri, der holder auktioner, isværker, havnene og hele lokalsamfund i gang. Derfor er det rystende, at Foreningen for Skånsomt kystfiskeri, WWF og DN vil afvikle erhvervsfiskeriet i Østersøområdet. Særligt når de udmærket er klar over, at udfordringerne i Østersøen ikke skyldes trawlfiskeriet, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Skal være plads til alle

Danmarks Fiskeriforening er selv kommet med en række anbefalinger og forslag, der skal forbedre situationen i Østersøen. For Danmarks Fiskeriforening anerkender, at der er store udfordringer i Østersøen. Det er dog vigtigt at få på plads, at der ikke findes snuptagsløsninger, og at det bliver et langt sejt træk at få genoprettet Østersøen. Ikke desto mindre er Danmarks Fiskeriforening klar til at tage den opgave på sig og samarbejde seriøst om en løsning for Østersøen, hvor der er plads til alle.

- I Østersøen skal der være plads til alle. Og vi vil i Danmarks Fiskeriforening rigtig gerne samarbejde med alle om en bæredygtig forvaltning af fiskeriet. Desværre hopper kæden af, når vores udstrakte arm på den måde bliver hugget af. For når man forbyder trawlfiskeriet, så handler det altså ikke længere om at udvikle fiskeriet i Østersøen. Det handler om afvikling, lyder det fra Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening.

Savner nuancer i debatten

Trawlfiskeriet er hyppigt til debat, og det er en debat, der ofte foregår uden helt nødvendige nuancer. Danmarks Fiskeriforening har derfor længe efterlyst, at der gennemføres en analyse af betydningen af og konsekvenserne af anvendelse af trawl i dansk fiskeri.

Omfanget af trawlfiskeri står slet ikke mål med den kritik, det møder. Faktum er, at alt fiskeri bruger og påvirker havmiljøet. Eksempelvis kæmper garnfiskeriet med bifangster af fugle og pattedyr.

- Som biolog forstår jeg ikke dæmoniseringen af trawlfiskeriet. Det er rigtigt, at der er en miljøpåvirkning. Sådan er det i alle fiskerier – også i garnfiskeriet, hvor man har problemer med spøgelsesnet og eksempelvis fanger havpattedyr og havfugle. I Tyskland er grønne organisationer faktisk imod garnfiskeriet af præcis de årsager. Hele fiskerierhvervet – også Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri – burde i stedet fokusere på at udvikle fiskeriet. For virkeligheden er, at dansk fiskeri leverer bæredygtige fødevarer af højeste kvalitet, lyder det fra chefbiolog i Danmarks Fiskeriforening Michael Andersen.

I det samlede forslag fra Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og de grønne organisationer fremgår også, at der skal inddrages fiskekvoter fra alle, der har kvote, som skal gives til den såkaldte kystfiskerordning. Denne del af forslaget vækker ligeledes bekymring hos Danmarks Fiskeriforening.

- Det er skandaløst, at organisationerne foreslår at fratage fiskekvoter, som helt almindelige fiskere har købt og betalt. Det er et brud på den private ejendomsret og det rene tyveri. Derudover er der allerede så mange fisk i kystfiskerordningen, at de fiskere, der er medlem af ordningen, ikke kan nå at fange dem. Så det er der absolut ingen grund til, siger Kim Kær Hansen.

Danmarks Fiskeriforenings forslag og anbefalinger til at forbedre situationen i Østersøen kan læses her

 

___________________

 

Yderligere information:

 

Svend-Erik Andersen, formand Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 21 17 70 80

 

Kim Kær Hansen, formand Østersøudvalget, Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 40 89 13 81

 

Michael Andersen, chefbiolog, Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 40 26 50 40

 

____________________