Fiskerisektoren bidrager positivt til dansk økonomi

2. maj 2019

Fiskerisektoren understøtter dansk økonomi med 13,6 mia. kr. og bidrager med 16.100 årsværk målt på beskæftigelsen. Det konkluderer en ny rapport fra den danske fiskerisektor, som er lavet i samarbejde med Copenhagen Economics.

Rapportens konklusioner lyder: 

  • Den danske fiskerisektor giver et  stort bidrag til den danske økonomi.  Når alle aktiviteter sammentælles  – fra fisken fanges og landes i  havnene, til forarbejdning og eksport  til nære og fjerne markeder, hos  underleverandører og afledt gennem  forbrug i Danmark – understøtter  fiskerisektoren målt på det danske  bruttonationalprodukt (BNP) i alt  13,6 mia. kr. og målt på beskæftigelsen  16.100 årsværk. Sektoren omsatte i  2018 for 33,9 mia. kr.

  • Fiskerisektorens aktiviteter er hovedsageligt i danske lokalsamfund og  særligt i Nord- og Vestjylland.  Fiskerisektorens betydning er her af  stor betydning: Beskæftigelsen og  store dele af det lokale erhvervsliv i  og omkring havnene er direkte og  indirekte knyttet til fiskerisektoren.

  • Den danske fiskerisektor er ganske  produktiv og trækker velstanden i  Danmark op. Den relativt høje  produktivitet skyldes blandt andet,  at store dele af fiskeriet og fiske industrien drives af dygtige og  professionelle virksomheder.

  • Danmark er platform for international  handel med fisk og fiskeprodukter.  Sektoren forsynes med råvarer for  over 18 mia. kr. via udenlandske  fiskeres landinger direkte i danske  havne eller bragt til fra udlandet med  anden transport. Efter handling og  forarbejdning eksporteres der fisk og  fiskeprodukter for mere end 26 mia. kr.  Adgangen til råvarer og eksport markederne har afgørende betydning  for fiskerisektorens store bidrag til den  danske økonomi og beskæftigelsen  – ikke mindst i de jyske lokalsamfund.

  • For en handelsorienteret sektor som  den danske fiskerisektor er Brexit og  andre forhold, der skaber usikkerhed  om tilgang af råvarer og samhandel,  en alvorlig udfordring.

 

Find hele rapporten her