Fiskeriministrene må tage ansvar for kvoterne i Østersøen 

13. oktober 2019

Når EU’s fiskeriministre mødes i Luxembourg den 14. oktober 2019 og skal forhandle kvoter for Østersøen for 2020 er der mange danske fiskere, som følger intenst med, dybt bekymret for deres levebrød. 

Det er særligt EU-Kommissionens forslag om en reduktion af kvoten med 50 pct. for torsk i den vestlige del af Østersøen og en lukning af fiskeriet i årets første 3 måneder, som skaber stor bekymring. 

- Kommissionens forslag giver ingen mening for en bestand, som har det godt. Det siger sig selv, at en eventuel reduktion af kvoten med 50 pct. kombineret med en 3 måneders lukkeperiode for en bestand, som er vigtig for fiskeriet, vil have kolossale negative konsekvenser for de familier, som lever af fiskeriet og lokalsamfundene omkring havnene. Mindre fartøjer må lægge op og små landingspladser vil forsvinde for altid, udtaler Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening. 

Danmarks Fiskeriforening betragter Kommissionens forslag for torskekvoten i den vestlige Østersø som en decideret overreaktion. Bestanden har det godt og Ifølge Det Internationale Havforskningsråd (ICES) vil bestanden opfylde den af EU fastlagte målsætning for bestandstørrelsen i 2020 - for første gang siden 2008. 

- Bestanden er fordoblet alene fra 2017 til 2019. Bestanden forventes at vokse fra 21 tusinde tons den 1. januar 2019 til 29 tusinde tons den 1. januar 2020. På den baggrund mener Danmarks Fiskeriforening, at en uændret kvote er et beskedent ønske for en bestand i kraftig vækst – og det giver den stabilitet om kvoterne, som fiskeriet har brug for, siger Michael Andersen, chefbiolog i Danmarks Fiskeriforening. 

Danmarks Fiskeriforening noterer sig, at der fra grønne organisationers side er kritik af, at man ikke bare følger Kommissionens forslag, men opfordrer til dialog, og at man sætter sig bedre ind i den biologiske rådgivning, som ligger til grund for kvotefastsættelsen. 

- Hvis der var en klar videnskabelig anbefaling om en reduktion, og hvis bestanden var i alvorlige vanskeligheder, var det en anden sag. Men der foreligger hverken en klar videnskabelig anbefaling eller en alvorlig situation for torsk i den vestlige del af Østersøen. At lukke for fiskeriet i den vestlige Østersø i tre måneder vil ganske simpelt være symbolpolitik af den værste skuffe; i strid med målsætningerne for den fælles fiskeripolitik og samtidig en katastrofe for fiskeriet og lokalsamfundene, siger Allan Buch, formand for Bælternes Fiskeriforening. 

I den sammenhæng påpeger Danmarks Fiskeriforening, at man bakker op om de følgeforanstaltninger, som er introduceret for torsk i den østlige del af Østersen (øst for Bornholm) – en bestand reelt i krise. 

 

Yderligere information

Kim Kær Hansen, næstformand Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 40 89 13 81 

Michael Andersen, chefbiolog Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 40 26 50 40 

Allan Buch, formand for Bælternes Fiskeriforening, tlf. nr. 20 46 16 01 

Fakta

Danmarks Fiskeriforening er én af EU’s største fiskeriforeninger og repræsenterer alle størrelser af fartøjer og alle former for fiskeri i Danmark, særligt det demersale fiskeri, skaldyrsfiskeriet og industrifiskeriet. 

Fællesskabet i Danmarks Fiskeriforening repræsenterer 700 fartøjer fordelt over hele Danmark, heraf er de 550 mindre fartøjer under 17 meter. 

EU’s fiskeriministre mødes i Luxembourg den 14.-15. oktober 2019 for at indgå aftale om fiskerikvoterne for Østersøen for 2020. 

Bælterne og Øresund er også omfattet af kvoterne for den vestlige del af Østersøen. 

For Østersøen fastsættes kvoter for torsk, sild, brisling, laks og rødspætte – de arter, som har udbredt økonomisk betydning for fiskeriet. 

Det er Danmark, som har den største andel af kvoten for torsk i den vestlige del af Østersøen. 

Særligt torsk i både den østlige del og den vestlige del af Østersøen har altid haft stor økonomisk betydning for dansk fiskeri, havnene og lokalsamfundene ved Østersøen.