Fiskeriet lander overenskomst med gulerod til de unge

11. marts 2020

Når man er ung fiskerlærling, så kan tiden til pension synes lang. Men ikke desto mindre er pensionsopsparingen vigtig, og det slår Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Pelagiske Producentorganisation og 3F Transport fast med den nye overenskomst, som netop er indgået på fiskeriområdet.

Ikke nok med at indbetalingen til pension stiger fra 18 til 20 procent i 2021, så er der nu også taget særligt højde for de unge. Lærlinge under 25 år får nu pension fra de fylder 18 år, og satsen er den samme som for de uddannede fiskere.

- I fiskeriet er vi om nogen optaget af at få flere unge ind i erhvervet. Derfor er det også vigtigt, at de har gode forhold inklusiv en fremsynet pensionsordning, og det er den nye aftale med til at sikre, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, der sammen med Danmarks Pelagiske Producentorganisation repræsenterer arbejdsgiverne.

Og også arbejdstagerne, 3F Transport, er tilfredse:

- Med aftalen gør vi det mere attraktivt for de unge at søge en fremtid i fiskeriet. Vi sikrer, at de sparer op, og den høje sats anerkender, at de er lige så meget værd som deres ældre kollegaer. Og så er jeg er glad for, vi har fået forlænget perioden med sygeløn for fiskere, der bliver ramt af en arbejdsskade. Så sagt på jysk. Den her aftale kan vi og vores fiskere godt være tjent med, siger Karsten Kristensen, der er forhandlingssekretær i 3F Transport.

Overenskomstaftalen byder også på en stigning i timelønnen, samt en række andre mindre justeringer. Timelønnen stiger pr. 1. marts 2020 til 173 kr., mens den i 2021 er 177 kr., og i 2022 til 181 kr. Det svarer til stigninger på de øvrige arbejdsmarkeder.

For fiskeriets overenskomst er det dog vigtigt at gøre sig klart, at man ikke kan sammenligne en til en med andre erhverv. Fiskerne aflønnes ud fra en særlig model, så de normalt sikres betydeligt mere i lønningsposen, end de satser, der aftales i overenskomsten. De får løn i form af part i fangsten, såkaldt udbyttedeling. Tjener skibet penge, tjener fiskerne også penge. Parterne er enige om, at det er vigtigt, at aftalen respekterer procentsystemet.

Udbyttedeling er selve grundlaget for overenskomsten.

- Der er tale om en god og afbalanceret aftale. Vi har tradition for et godt og konstruktivt samarbejde med 3F om at sikre de bedste arbejdsforhold på fiskeriområdet, og det bekræfter aftalen. Der er god grund til at være tilfreds, siger Svend-Erik Andersen. 

Den nye aftale afløser den forrige, der var været gældende fra 2017 til 2020.

 

Yderligere information

Svend-Erik Andersen, formand, Danmarks Fiskeriforening, tlf. 21 17 70 80

Ole Lundberg Larsen, underdirektør, Danmarks Fiskeriforening, tlf. 21 42 00 40

Fridi Magnusen, formand, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, tlf. 23 38 12 05

Karsten Kristensen, forhandlingssekretær, 3F Transport, tlf. 21 20 56 44

De vigtigste resultater

Her er de vigtigste resultater for den nye overenskomst på fiskeriområdet. Den gælder for såkaldte partfiskere, som er ansat på et fiskefartøj og får løn i form af part af fangsten, plus en sikret minimumsbetaling.

  • Fiskernes garantibetaling stiger med 4 kroner i timen pr. år. i overenskomstperioden
  • Pensionsbidraget stiger fra 18 til 20 procent fra 2021
  • Også lærlinge under 25 år opsparer pension fra de fylder 18 år
  • Ved arbejdsskade betales der sygeløn i indtil 13 uger

Forhandlingsparterne er Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, Danmarks Pelagiske Producentorganisation og 3F Transport.