Fiskeriet i Limfjorden er bæredygtigt

 

 

8. februar 2021

Danmarks Fiskeriforening har i årevis arbejdet for at kystfiskeriet efter muslinger i Limfjorden foregår bæredygtigt.

Fiskeriet er bæredygtighedscertificeret med MSC-mærket, ligesom fiskerierhvervet på eget initiativ har fået vedtaget strengere krav til de redskaber der må anvendes i Limfjorden end myndighederne oprindeligt havde indført.

Derfor undrer det Danmarks Fiskeriforening, at fiskeriminister Rasmus Prehn (S) nu vurderer, at der er behov for at undersøge om kystfiskere i Limfjorden fisker med tunge og skadelige redskaber, som det fremgår af en pressemeddelelse ministeren udsendte søndag den 31. januar.

- Det er en mærkesag for Danmarks Fiskeriforening, at fiskeriet foregår bæredygtigt. Derfor har vi fået muslingefiskeriet bæredygtigheds-certificeret og erhvervet har også selv arbejdet for at få vedtaget et krav om, at der kun må fiskes med lette redskaber i Limfjorden. Kravet omfattede oprindeligt kun fiskeri i Natura2000 områder, men er på erhvervets initiativ udvidet til at gælde hele Limfjorden.  Derved kan vi sikre, at fiskeriet påvirker havmiljøet så lidt som muligt, så der kan drives et bæredygtigt fiskeri i fremtiden. Derfor undrer det mig, at ministeren vurderer, at der er behov for at undersøge om fiskerne anvender for tunge redskaber, når nu reglerne er ens for alle, og vi selv har sørget for, de blev strammet, lyder det fra Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Af den udsendte pressemeddelelse fremgår, at fiskeriminister Rasmus Prehn er klar til at gå i dialog med fiskerierhvervet om forholdene i Limfjorden. Den invitation ser man positivt på i Danmarks Fiskeriforening, der gerne vil samarbejde om at sikre, fiskeriet i Limfjorden

- Kystfiskeriet efter muslinger i Limfjorden er et vigtigt fiskeri, der bidrager med vækst og beskæftigelse i Midt- og Nordjylland, og så er muslinger blandt de mest klimavenlige fødevarer. Det vil vi gerne holde fast i, og derfor samarbejder vi gerne med ministeren om løsninger, der kan sikre, at fiskeriet bliver endnu mere bæredygtigt økonomisk såvel som miljømæssigt, afslutter Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Endelig anfører Danmarks Fiskeriforening, at fiskeriet i tillæg til redskabskravene også er underlagt et krav om, at fartøjerne skal have en såkaldt black box, der gør, at Fiskeristyrelsen overvåger fiskeriet og sikre, at gældende regler overholdes. DTU Aqua har endvidere slået fast, at fiskeriet efter muslinger i Limfjorden over et helt år påvirker havbunden lige så meget som en enkelt dag med stormvejr, hvilket understreget, at fiskeriet er bæredygtigt.

Danmarks Fiskeriforening vil henvende sig til Fødevareminister Rasmus Prehn med anmodning om et møde.

 

Yderligere information

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 21 17 70 80

Ole Lundberg Larsen, underdirektør i Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 21 42 00 40