EU-forslag truer med indgribende kamera i stor stil

 

 

 

21. marts 2021

Europa-Parlamentet har vedtaget et forslag om kameraovervågning ombord på fiskefartøjer, som risikerer at gå ud over alle grænser.

De anbefaler, at en vis procentdel af fartøjer over 12 meter skal udstyres med kamera efter en konkret risikovurdering, og de lægger op til, at fartøjer frivilligt kan installere kameraovervågning ombord mod til gengæld at få friere vilkår på andre områder.

- Det er et meget bekymrende forslag, som Europa-Parlamentet har vedtaget. Det her kan desværre bane vejen for kamera i stor stil på fiskefartøjer, hvilket bestemt ikke er vejen frem. Kameraovervågning er et yderst krænkende indgreb, der er helt ude proportioner. Det er unødvendig mistænkeliggørelse af fiskeriet, som krænker fiskernes privatliv. For en fisker er båden ens andet hjem, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

Danmark er i forvejen det eneste EU-land, som pt har sat et kamera-projekt i søen. Projektet er i Kattegat og er frivilligt, men blev det først efter lange forhandlinger mellem Danmarks Fiskeriforening og den daværende fiskeriminister, Mogens Jensen, som ved kvoteforhandlingerne i 2019 gik enegang. Som den eneste i EU ville han indføre kamera i fiskeriet.

- Hvis Parlamentets forslag bliver vedtaget, er jeg bekymret for, om det kun er de danske politikere, der vil håndhæve reglerne. EU's andre fiskerinationer er stærke modstandere af kamera og vil næppe indføre det frivilligt, som forslaget bl.a. lægger op til. Det betyder, at de danske fiskere bliver dårligere stillet end andre fiskere, og der vil ikke være ens spilleregler for EU-fiskere. Det går imod princippet om lige vilkår, som ellers er grundpillen i EU's fiskeripolitik, siger Svend-Erik Andersen.

Forslaget, som Europa-Parlamentet har vedtaget, er deres forhandlingsmandat i de videre forhandlinger med Ministerrådet, som ventes at begynde til efteråret. Derefter skal det behandles i de særlige tre-partsforhandlinger, hvor EU-Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet alle deltager.

- Forhandlinger, som helt sikkert bliver meget vanskelige, og hvor kameraovervågning bliver et helt centralt emne. Vi håber, at de danske politikere vil tænke sig godt og grundigt om, før de stemmer et så vidtgående initiativ igennem, slutter Svend-Erik Andersen.

 

Yderligere information

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 21 17 70 80

Kenn Skau Fischer, direktør for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 51 19 95 37