DFPO: Sameksistens er afgørende

26. november 2021

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der giver Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndigelse til at igangsætte processen omkring etablering af en energiø i Nordsøen. Foruden denne bemyndigelse fjerner lovforslaget mulighed for at klage til relevante nævn som eksempelvis planklagenævnet og miljø- og fødevareklagenævnet. Den beslutning vækker bekymring i Danmarks Fiskeriforening.

- I Danmarks Fiskeriforening bakker vi op om den grønne omstilling og anlæggelse af havvindmøller. For der er både plads til fiskeri og havvindmøller, hvis tingene bliver gjort ordentligt. Sameksistens er muligt. Desværre er det et skidt signal, når man afskærer klageadgangen. Det er rent ud sagt for dårligt, at de mennesker, der risikerer at miste deres job ikke kan komme til orde siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

I Danmarks Fiskeriforening kæmper man hårdt for sameksistens på havet, og dialogen bliver vigtigere end nogensinde, når de sædvanlige muligheder for at klage, bliver fjernet. Derfor opfordrer Danmarks Fiskeriforening til tæt dialog.

- Når man laver sådan en manøvre her, så er det endnu vigtigere, at der er tæt dialog med erhvervet inden beslutningerne bliver truffet. Derfor forventer vi også, at man fra klimaministerens side skruer op for dialogen med fiskerierhvervet sådan, at havvindmølleparker kan etableres med respekt for fiskerne. Derved kan fiskeriet fortsat bidrage med vigtige arbejdspladser i landdistrikterne siger Svend-Erik Andersen.

I Danmarks Fiskeriforening vil man følge sagen helt til dørs, og gøre alt for, at fiskeriet bliver hørt.

- Vi har noteret os, at der fortsat vil være offentlige høringer gennem hele processen, og dem vil vi naturligvis deltage aktivt i, ligesom vi vil holde tæt dialog med de relevante politikere sådan, at vi får fulgt den her proces helt til dørs siger Svend-Erik Andersen.